Přejít k obsahu

Rozšiřující studium

 

1. Obecné informace o studiu

 • Program celoživotního vzdělávání (CŽV)

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace

 •  Obecné informace o celoživotním vzdělávání na FPE ZČU v Plzni naleznete zde.
 •  Studijní referentky:


Jana Bozděchová             Bc.Gabriela Hrubá

jbozdech@fpe.zcu.cz               ghruba@fpe.zcu.cz

tel: 377 636 020                         tel: 377 636 021

 

2. Charakteristika studia

Rozšiřující studium Učitelství německého jazyka pro ZŠ (4 semestry)

Rozšiřující studium Učitelství německého jazyka pro SŠ (2 semestry)

 

 • Studium je určeno aprobovaným učitelům základních škol a středních škol, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci o předmět německý jazyk. Výuka probíhá po 12 pátků v semestru. Studium je zakončeno závěrečnými zkouškami z jazykovědy, literatury a didaktiky a obhajobou závěrečné písemné práce ( napsané v německém jazyce v rozsahu 5000 - 6000 slov).
 • Forma studia: kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia.
 • Absolvování rozšiřujícího studia oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ŠŠ v rámci celoživotního vzdělávání je plně srovnatelné s absolvováním tohoto oboru v rámci prezenčního studia učitelství NJ. Absolvent studia získá osvědčení o absolvování. Absolvent dosáhne jazykové úrovně B2 - C1. Získá odborné didaktické vědomosti, osvojí si nejnovější didaktické metody a je schopen je diferencovaně aplikovat. Zvládá odpovídající pedagogické a sociální dovednosti.
 • Poplatek za studium je cca 8.500,- resp. 6000,- Kč za semestr. Jelikož ředitelé škol dostávají každoročně dotaci na další vzdělávání učitelů, může se poplatek hradit z tohoto zdroje.
 • Máte-li zájem o studium, kontaktujte studijní referentku (viz.výše), vyplňte přihlášku ke studiu NJ pro ZŠ nebo přihlášku ke studiu NJ pro SŠ s přiloženou ověřenou kopií diplomu ji zašlete nejpozději do 30. srpna (aktuálního kalendářního roku) studijní oddělení, Jana Bozděchová (jbozdech@fpe.zcu.cz).

 

 • Podmínky přijetí ke studiu: U uchazečů se zájmem o studium se předpokládá znalost jazyka na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Výuka probíhá v německém jazyce.
 • Uchazeči o rozšiřující studium NJ pro ZŠ absolvují přijímací pohovor (zjištění jazykové způsobilosti ke studiu). Výuka probíhá v německém jazyce, minimální požadovaná jazyková úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.
 • Časový plán studia ZŠ klikněte zde
 • Časový plán studia SŠ klikněte zde

 

3. Závěrečná zkouška rozšiřujícího studia německého jazyka

Přihlášení k závěrečné zkoušce a obhajobě:

 • K závěrečné zkoušce s obhajobou se studenti přihlašují na studijním oddělení.
 • Studijní referentky

Jana Bozděchová           Bc. Gabriela Hrubá 

jbozdech@fpe.zcu.cz            ghruba@fpe.zcu.cz

tel: 377 636 020                     tel: 377 636 021

 • K závěrečné zkoušce s obhajobou se podává jen jedna přihláška, kterou student po vyplnění pošle elektronickou poštou studijnímu oddělení.
 • Přihláška k závěrečné zkoušce formulář zde

 

Organizace závěrečné zkoušky a obhajob:

 • Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce se konají v tentýž den. Studenti obdrží oficiální pozvánku k závěrečné zkoušce ze studijního oddělení.
 • Z organizačních důvodů se bude závěrečná zkouška konat ráno a dopoledne (od 8:00 hod. do ca. 13:00 hod.), obhajoby proběhnou odpoledne (od ca. 13:30 hod. do ca. 17:00 hod.). V závislosti na počtu přihlášených může být uvedená doba upravena.
 • Předpokládaná doba pro zkoušení je ca. 25 minut, čas vymezený na přípravu ca. 50 minut. Doba trvání obhajoby: 15 – 20 minut (prezentace, zodpovězení otázek z posudků vedoucího práce a oponenta)
 • Zkouška s obhajobou proběhne před nejméně tříčlennou zkušební komisí.
 • Tématické okruhy k závěrečné zkoušce Učitelství německého jazyka ZŠ zde
 • Tématické okruhy k závěrečné zkoušce Učitelství německého jazyka SŠ zde

4. Závěrečná práce

 • Zadání závěrečné práce 
  • ZŠ – konec 3.semestru studia
  • SŠ – konec 1.semestru studia
 • Zadání závěrečné práce formulář zde

Odevzdání závěrečné práce

 • Práce se odevzdává na KNJ ve dvou tištěných exemplářích ve vhodné vazbě (kroužková vazba). K práci je přiložen CD-ROM s textem vlastní práce a elektronickými přílohami.
 • Pro obhajobu v červnu: nejpozději do 11.5.
 • Pro obhajobu v srpnu/září: nejpozději do 15.7.
 •  Bližší informace ke způsobu vypracování a rozsahu práce jsou zveřejněny na stránkách katedry v záložce "Bakalářské a diplomové práce" 
 •  Aktuální rozvrh LS 2015/16 zde

Patička