Přejít k obsahu

Přijímací zkoušky

Den otevřených dveří

 • Den otevřených dveří se bude konat 19.1.2018.
 • V budovách Veleslavínova a Klatovská se budou podávat všeobecné informace o přijímacím řízení. Ve 3 blocích si můžete přijít poslechnout prezentaci naší katedry v místnosti CH 212, kde se budete moci i konkrétně zeptat na vše, co potřebujete vědět. Přesné časy budou ještě doplněny.

 

Obecné informace o přijímacích zkouškách

 •  Odevzdání přihlášek do 31.3.2018
 •  Přijímací zkoušky:
  • Bc. 4.-8.6.2018
  • Mgr. 18.-19.2018
  • náhradní termín 17.7.2018

Bakalářské studium

 • Přijímací zkouška zjišťuje orientaci uchazeče v daném oboru. Základním kritériem při výběru uchazečů bude umístění uchazeče v sestupném pořadí podle úspěšnosti v přijímací zkoušce.

 • U uchazečů, kteří vykonají státní maturitní zkoušku z daného oboru, může děkan podle výsledků státní maturitní zkoušky rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení maturitní zkoušky. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky odborných znalostí.
 • Písemná zkouška odborných znalostí se skládá z 60 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí a kompetencí z oblasti německého jazyka v rozsahu studia na gymnáziu. Délka trvání zkoušky je 60 minut.
 • Více info zde.

 

Navazující magisterské studium

 • Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě písemné zkoušky z pedagogiky a psychologie a ústní, písemné nebo kombinované oborové zkoušky z každého oboru. Uchazeč tedy koná tři přijímací zkoušky.

 • Písemná zkouška oborových znalostí se skládá ze 40 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí ze zvoleného studijního oboru v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek. Maximum dosažených bodů je 40.
 • Více info pro navazující studium pro ZŠ zde.
 • Více info pro navazující studium pro SŠ zde.
 • Otevírané kombinace pro rok 2018/2019:
  • ZŠ - německý jazyk + anglický jazyk / český jazyk / dějepis / fyzika / chemie / biologie
  • SŠ - německý jazyk + český jazyk / ruský jazyk / hudební výchova / tělesná výchova / výtvarná výchova

Další informace

 • Katedra německého jazyka bude rovněž nabízet jednodenní přípravný kurz. Datum a čas kurzu se dozvíte brzy na tomto místě.

 

 

Patička