Přejít k obsahu

logo_se sg

                                                                                                                                                                                                   

 

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierenden, Bewerber/innen und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • Nemáte ještě žádné plány na léto? Tak využijte tuto nabídku a dostanete ještě 20 NJPX bodů

20NJPX

 • Kvůli dovolené sekretářky je 11.5. sekretariát uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 • Termine
 • Bylo tu, není tu 2018

 • Studenti, kteří chtějí odevzdat svou kvalifikační práci v prvním termínu, tak mohou učinit v úředních hodinách sekretariátu do 17.4. včetně. Práci odevzdáváte sekretářce ve dvou pevných vyhotoveních i s CD. Před odevzdáním si řádně vyplňte veškeré podklady k práci na portálu.

 • Mezi Vámi studenty se začala šířit mylná zpráva, že veškeré předměty musíte mít uzavřené při odevzdání přihlášky ke státní závěřečné zkoušce (do 30.4. na studijním oddělení). Zde je vykopírována část vyhlášky upravující organizaci SZZ:

  "Nejpozději tři pracovní dny před termínem státní závěrečné zkoušky musí mít student uloženy všechny zápočty a zkoušky předepsané studijním plánem daného oboru v databázi IS/STAG. Je povinností studenta zkontrolovat si, že všechny studijní výsledky jsou uloženy na portále. Pokud tomu tak není, musí kontaktovat příslušného vyučujícího nebo sekretariát katedry a požádat o uložení výsledku do databáze. Student není povinen dostavit se osobně na studijní oddělení ke kontrole splnění studijního plánu, kontrola probíhá na základě výsledků uložených v databázi. Student, který nemá uloženy všechny výsledky na portálu, nemůže přistoupit ke státní závěrečné zkoušce." • peschka
 • Byla zveřejněna nová témata bakalářských prací (sekce bakalářské a diplomové práce). Studenti druhého ročníku (především) musí odevzdat zadání ke kvalifikační práci na sekretariátu KNJ nejpozději do 15.6.2018.
 • ZČU má pro rok 2018 otevřen přístup do více než 18.000 titulů odborných elektronických knih od vydavatelství Elsevier, Springer, Wiley a Taylor&Francis.

  Bližší informace s odkazy na seznam titulů e-knih jsou uvedeny: http://www.knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/e-knihy.html

  Na konci roku 2018 pak bude pro konsorcium veřejných výzkumných institucí trvale zakoupena (z finančních prostředků Národní technické knihovny)  část těchto titulů e-knih dle nejvyššího využívání.

 • Podklady do překladatelsko-tlumočnického kurzu si stáhnete zde.

 • Chtěli bychom studentům připomenout, aby měli na mysli, že úřední a konzultační hodiny členů KNJ se mění vždy během každého semestru a i zkouškového období. Děkujeme za pochopení.


 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  začátkem října došlo ke změně ve vedení katedry německého jazyka.
  Mgr. Salcmanová bude mít z důvodu účasti na celofakultním didaktickém projektu na katedře jen půl úvazku a již nebude vykonávat funkci zástupkyně vedoucí katedry pro studium. Tuto oblast převezme Dr. Menclová a oblast zahraničních stáží, pobytů Erasmus apod. bude mít nově na starosti Doc. Pfeiferová.
  Pokud budete tedy potřebovat pomoc či radu v oblasti studijní, obracejte se prosím na Dr. Menclovou nebo Dr. Voltrovou.
  Ohledně stud. pobytů v zahraničí Vám poradí Doc. Pfeiferová.
  Žádosti o uznání předmětů apod. přijímá sekretariát katedry v papírové podobě (originál s podpisem) nebo je prosím vhoďte do schránky KNJ u vrátnice v budově Klatovská.

  Děkuji
  M. Voltrová

  Upozorňujeme studenty, že z důvodu zahraniční služební cesty se v termínu 2.-.10.10.2017 nekoná výuka ani konzultační hodiny doc. Pfeiferové.

 • Prosíme všechny studenty, aby veškeré žádosti (o uznání předmětů, individuální plány,...) nosili vytištěné včetně příloh na sekretariát katedry. Žádosti můžete rovněž vhodit do schránky katedry u vrátnice na Klatovské. Naskenované žádosti zaslané mailem již nebudeme akceptovat.

 • Prosíme studenty předmětu UGE, aby si do svých hodin nosili tyto podklady.

 • Literatur im Unterricht? Die KOMIN-Studenten haben gezeigt, dass es geht! Wie es geht, können Sie in unserem neuen, praxisorientierten Buch lesen.

literatur im unterricht


 • Paní doc. Dana Pfeiferová hovořila na Velikonoční pondělí s Danielou Hodrovou a Evou Markvartovou na téma iniciačního románu v literatuře. Rozhovor si můžete poslechnout zde.

 • Ist Deutsch wirklich an der Grenze?
  Unsere Kollegen haben über dieses Thema diskutiert und aus den Beiträgen ist ein neues Buch entstanden. Wenn jemand das Buch durchblättern will, findet er das Buch in der Bibliothek oder am Lehrstuhl.

sborník

 • Pokud máte zájem pracovat na své bakalářské nebo diplomové práci v SRN nebo Rakousku, informujte se prosím o možnostech stipendií na sekretariátu katedry nebo u svého vedoucího práce. Míst v těchto programech je celá řada a šance jsou obrovské, stačí je využít!

 • Tradice „Rakouských dnů v Plzni“ pod záštitou FPE KNJ pokračuje

  Katedra německého jazyka uspořádala další ročník akce „Rakouské dny v Plzni“, určenou učitelům německého jazyka Plzeňského a Karlovarského kraje. Ve dnech 10.-11. 3. 2017 se v Rakouské knihovně v Plzni sešel rekordní počet účastníků, zainteresovaných učitelů německého jazyka se zájmem o další vzdělávání. Workshopy rakouských expertů v oboru vyučování němčiny jako cizího jazyka se setkaly s velkým ohlasem, stejně tak jako bohatý doprovodný program (např. autorské čtení rakouské autorky Anny Kim, promítání krátkých rakouských filmů a návštěva Loosových interiérů).

  Děkujeme za spolupráci Rakouskému ministerstvu pro vzdělávání, Rakouskému kulturnímu fóru v Praze a Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, děkujeme všem kolegům (učitelkám a učitelům němčiny) za účast a těšíme se opět na další ročník!

17328119_1241950292569867_1552870831_n

 • Dovolujeme si Vás informovat o novém projektu, který umožňuje využít bezplatně mezinárodní meziknihovní službu ze dvou zúčastněných německých knihoven:
  Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek.

Jedná se o projekt "Prostor učení - Knihovnická informační platforma".
MMVS (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba) v projektu byla zahájena 1. ledna 2017 a končí 31. října 2018.
On-line katalogy jsou k dispozici na těchto adresách –
https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/ http://opac.bibliothek.tu-chemnitz.de/libero/WebOpac.cls
a
https://katalog.hszg.de/

V případě zájmu kontaktujte paní Radku Čechovou na adrese rcechova@uk.zcu.cz nebo osobně v Pedagogické knihovně na Klatovské.
Formuláře pro výpůjčku jsou k dispozici na této adrese –
http://www.knihovna.zcu.cz/formul…/…/Objednavka_vypujcky.pdfChemnitz

 • Prosíme studenty závěrečných ročníků, aby věnovali pozornost tomuto dokumentu.

   

 • Důležité informace pro studenty posledních ročníků zde.

 • Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU dne 11.11.2015 udělila Západočeská univerzita čestnou hodnost „doctor honoris causa“

Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert. (Tisková zpráva v českém a německém jazyce.)

Foto: Zdeněk Vaiz

 

 
 • Informace pro uchazeče o magisterské studium: Vážení uchazeči, součástí přijímacího řízení v navazujícím magisterském studiu je test, který obsahuje otázky z jazykovědy, literární vědy a reálií německy mluvících zemí. Test obsahuje 40 otázek; uchazeč bude vybírat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.
   
 • Veškeré informace o zahraničních pobytech naleznete na stránkách Zahraničních vztahů ZČU (http://international.zcu.cz).
 
 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do konce druhého týdne semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.
 

Patička