Přejít k obsahu

Historie a kultura německého obyvatelstva v západních Čechách, část III.


Poválečná atmosféra v Nýřanech (pokračování)

 

 

V. Žádosti o navrácení občanství či zbavení povinnosti nosit žlutou pásku

 

Brunová - 1
Brunová - 2
Glaubauf - 1
Glaubauf - 2
Kubasta - 1
Kubasta - 2


VI: Žádosti o potravinové lístky

 

Hamplová - 1
Hamplová - 2
Januschová - 1
Januschová - 2
Schwan - 1
Schwan - 2

 

VII. Žádosti o přijetí do obce

 

Broschová - 1
Broschová - 2
Danielová - 1
Danielová - 2
Eberlová - 1
Herzing - 1


VIII. Žádosti o vyjmutí z odsunu nebo jeho odklad

Bradová - 1 rozmazané
Bradová - 2
Důl Václav - 1
Důl Václav - 2
Eberlová Madalena
Eberlová Magdalena - 2


IX. Ostatní

 

Fáma
Greiblová - 1
Greiblová - 2
Greiblová - 3
Greiblová - 4
Hlavičkový papír

Tyto webové stránky vznikly v rámci řešení projektu FRVŠ č. F1790/2012/F5b, „Vyvoření volitelného historického modulu pro studenty germanistiky“ (řešitel PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.).

Patička