Přejít k obsahu

Novověká paleografie pro germanisty

Studijní materiály

 

Vzory starých písmen německé abecedy ke stažení

 

Česky psané texty pro základní nácvik

 


Ukázka I:
Dětské hry

Text

Přepis

 
Ukázka II:
Svatební smlouva

Text

Přepis

 
Ukázka III:
Sucho v Čelákovicích

Text

Přepis
 

 

Pro začátečníky

 

Regionální ukázky Ostatní


Ukázka I:
Dopis Mathildy Windischgrätz

Stránka 1Stránka 2Stránka 3

Přepis a překlad
 


Ukázka I:
Zápis v radním protokolu (Příbram)

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka II: Narukování, ceny obilí (Tis u Blatna)

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka II:
Obsazení učitelského místa

Text

Přepis a překladDokončení překladu
   


Ukázka III: Vznik Československa

Text

Přepis a překlad
 

 
Ukázka III:
Jednání o národnostních rozporech

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka IV: 
Odtržení pohraničí

Text

Přepis a překlad
 

 
Ukázka IV:
Pěstování cukrové řepy

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka V: 
Návštěva Konrada Henleina

Text

Přepis a překlad
 

 
Ukázka V:
Záchrana zříceniny hradu Roymingen

Text

Přepis a překlad
 

 

 Pro mírně pokročilé

 

Regionální ukázky Ostatní
 
Ukázka I:
Pohřeb Eleonory, příjezd do Tachova

Strana 1Strana 2

Přepis a překlad
 

Ukázka I:
Zápis v radním protokolu (Příbram)

Text

Přepis a překlad
  


Ukázka II:
Pohřeb Eleonory Windischgrätz – průvod

Strana 1Strana 2Celý text

Přepis a překlad
 


Ukázka II:
Přípis učitele Kalisty

Text

Přepis a překlad
  
 
Ukázka III:
Výkaz majetku

Text

Přepis a překlad
 

Ukázka III:
Recepty

Text

PřepisPřeklad
  

  
Ukázka IV:
Učební sešit pro sanitáře

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka IV:
Převedení trestanců z litoměřické trestnice

Text

Přepis a překlad
  

  
Ukázka V:
Práce na faře Vidžín

Text

Přepis a překlad
 


Ukázka V:
Poznámka k žádosti učitelů o přidání

Text

PřepisPřeklad
  

 

Pro středně pokročilé

 

Regionální ukázky Ostatní

  
Ukázka I:
Přemístění ostatků

Text

Přepis a překlad
 

Ukázka I: Kuchařské recepty

Text

Přepis a překlad
  
Ukázka II:
Pamětní kniha farní školy Ledce

Stránka 1Stránka 2

Přepis a překlad
 
Ukázka II: Zřízení Výboru pro správu fondu

Text

Přepis • Překlad
   
Ukázka III:
Protokol o zasedání obecního výboru

Text

Přepis a překlad
 
Ukázka III: Potvrzení profesorem očního lékařství

Text

Přepis a překlad  
  
Ukázka IV:
Arcibiskupové

Text

Přepis a překlad
 

Ukázka IV:
Světová výstava v Paříži

Text

Přepis • Překlad
 

  
Ukázka V:
Vánoční pohlednice

Text

Přepis a překlad
 

Ukázka V: Šlechtictví rodiny Mrzenů

Text

Přepis a překlad  

 

Tyto webové stránky vznikly v rámci řešení projektu FRVŠ č. F1790/2012/F5b, „Vyvoření volitelného historického modulu pro studenty germanistiky“ (řešitel PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.).

 

Regionální ukázky byly vybrány řešitelem projektu v pobočkách Státního okresního archivu v Plzni, přepis a překlad připravila Bc. Simona Rubášová, za cenné rady jsme vděčni PhDr. Karlu Waskovi.

 

První ukázka z česky psaných je převzata z knihy: Václav HÁSEK a kol., Učebnice čtení starých textů k výuce v kursech ČGHSP i pro samouky, Praha 2003, ostatní z příručky Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jaroslav KAŠPAR – Ivana EBELOVÁ, Paleografická čítanka, Praha 2008.

Patička