Přejít k obsahu

Akce

Přehled akcí konaných na KNJ najdete zde

Seznam akcí
Odevzdání kvalifikačních prací 2017-06-30 00:00:00.0
Historická dílna - Tereza Šlehoferová - Gabriela Fatková: Krajina, paměť a jídlo v kontextu tachovského regionu 2017-04-27 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Eliška Kutná: Plzeňští konšelé a jejich domy na počátku 15. století 2017-04-06 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Jan Kilián: Městské obyvatelstvo a vojenský živel za třicetileté války. Nemožná koexistence? 2017-03-23 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Géza-Rainer Wiedemann: Genealogische Beziehungen zwischen Tschechien und Österreich und deren heutige Relevanz für die professionelle Familienforschung und Erbenermittlung 2016-12-01 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Jakub Krček: Hospodářské zázemí barokního kláštera na příkladu vybraných západočeských lokalit 2016-11-24 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Jan Nedvěd: Rok 1968 v Karlových Varech 2016-11-03 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.: Pernštejnské ženy ve službách habsburské dynastie 2016-10-06 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. er Mgr. Martin Fojtíček: Dr. Alexandr Sommer Batěk (1874-1944). Český chemik a propagátor všeho dobrého 2016-05-05 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D.: Počátky západočeských klášterů. Kladruby a Teplá 2016-04-20 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Jaroslava Škudrnová: "U mlynáře počet, míra, musí být truc inženýra" aneb malá sonda do života mlynářů v raném novověku 2016-04-07 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Radka Behenská: Statek Svrčovec kolem poloviny 16. století 2016-03-10 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Jan Edl: Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku 2015-12-03 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.: Josef Vojtěch Sedláček a Plzeň 2015-11-12 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Martin Čechura: Počátky církevní organizace v západních Čechách. Výpovědní možnosti historických a archeologických pramenů 2015-11-05 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Jindřich Marek, Ph. D. : List Václava Korandy ml. Hanušovi z Kolovrat do Plzně z doby druhé husitské války 2015-10-01 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.: Od nadkonfesního křesťanství ke šlechtické konfesionalizaci. Šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1500-1620 2015-04-23 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll: Probleme und Perspektiven einer gemeinsamen europäischen Geschichte (Überlegungen eines Europa-Historikers anläßlich der Kulturhauptstadt Pilsen) 2015-04-22 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Kamil Boldan: Počátky plzeňského knihtisku 2015-04-09 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Michal Chmelenský: Žid Mates. Polozapomenutá legenda jihozápadního Pošumaví 2015-03-12 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 211, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Anna Peřinová: Sklepení Měšťanského pivovaru v Plzni 2014-12-04 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.: Tři sondy do historiografie husitské doby 2014-11-13 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 112
Historická dílna - Mgr. Radka Těšínská Lomičková: Spása mnichů a spása prostřednictvím mnichů ve středověku 2014-11-06 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Václava Kalousová: Svět rokycanských měšťanů a měšťanek ve světle testamentů 16. až 18. století 2014-10-02 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Daniel Soukup: Vizualizace protižidovského násilí - profanační legenda z Hostouně 2014-04-24 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.: Jiří Holík - od dominikánského inkvizitora v Plzni k protestantskému kazateli v Sasku 2014-04-10 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 212
Historická dílna - PhDr. Jan Mergl: Prameny k produkci šumavských skláren z doby historismu a secese 2014-03-27 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Miroslav Hus: Věčná a stále jiná. Osudy československé a české koruny 1918-2013 2014-03-13 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Rakouské dny 2014-03-12 00:00:00.0 - 2014-03-14 00:00:00.0
Rakouská knihovna Stud. a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Plzeň
Historická dílna - Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.: Hroznata Tepelský a jeho kult 2013-12-03 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 107
Historická dílna - Mgr. Radka Kinkorová: Cechovní systém na Domažlicku 2013-11-28 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Vladan Hanulík: Profesionalizace léčebného pole a vodoléčebné taktiky v první polovině 19. století z pohledu aristokracie Plzeňska 2013-11-07 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Prezentace knihy - Jakub Krček: Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Plzeň 2013 2013-10-10 00:00:00.0
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň - kaple sv. Barbory
Historická dílna - Mgr. Jana Grollová, Ph.D.: Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany 2013-10-03 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 212, od 16 hodin
Historická dílna - Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.: Němečtí a čeští intelektuálové v konfliktním společenství 19. a 20. století 2013-04-24 00:00:00.0
Chodské náměstí 1 (vchod přes dvůr z Klatovské), učebna CH 107
Tenkrát na západě (Čech) - konference zaměřená na regionální dějiny Plzně a Plzeňského kraje 2013-04-23 00:00:00.0
Západočeské muzeum v Plzni (Kopeckého sady 2), přednáškový sál, od 8.30 hod.
Historická dílna - Mgr. Karel Černý, Ph.D.: Koňáci mezi akademiky aneb o proměnách koncepce pokroku v raně novověké medicíně 2013-04-17 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 105, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Jan Lhoták: Šosovní vesnice - specifické pozemkové příslušenství zeměpanských měst (na příkladu Sušice) 2013-04-04 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 105, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. - PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.: Lidová píseň, hudba a tanec na Plzeňsku 2013-03-07 00:00:00.0
Chodské nám. 1, učebna CH 105, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Martin Holý, Ph.D.: Kultura raně novověkých slavností 2012-11-29 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.: Otisk vaznice ve Zbynicích u Sušice (románské krovy "na kobylu"?) 2012-11-21 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Michal Tejček: Svatobor z Přeštic (1226-1236) a jeho majetek. Příspěvek k dějinám osídlení Plzeňska 2012-11-01 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Trénink pro všechny autory bakalářských a magisterských prací (KNJ) 2012-10-18 00:00:00.0
Německá a Rakouská knihovna SVK v Plzni, nám. Republiky 12
Historická dílna - Mgr. Luděk Krčmář: Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu 2012-10-04 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. et Mgr. Michaela Malaníková: "...aby se žádné pohlaví necítilo opovrženým, přijal Bůh podobu muže a zrodil se z ženy..." Možnosti a limity konceptu genedru v medievistice 2012-04-26 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Historická dílna - Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.: Knihy a knihovny v Čechách v době předhusitské - s přihlédnutím k západním Čechám. Současný stav výzkumu 2012-04-12 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Zuzana Tejnická: Exkurze do redakce Národních listů aneb český denní tisk na konci 19. století 2012-03-22 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Petr Jindra: Technologie středověkého uměleckého díla ve vztahu k jeho estetické, kultické a teologické funkci (na příkladech plzeňských a dalších památek) 2012-03-01 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Vít Aschenbrenner: Problémy hudebně regionalistického výzkumu 18. století na příkladu Klatov 2011-12-07 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
L´Histoire als Lehrerin of Life. Dějepis ve výuce cizích jazyků, cizí jazyky ve výuce dějepisu 2011-11-11 00:00:00.0
Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, od 9 do 17 hodin
Historická dílna - Doc. PhDr. Petr Voit, CSc: Vliv Plzně a Norimberku na českou knižní kulturu mezi pozdní gotikou a renesancí 2011-11-09 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Adam Skála: Možnosti a meze práce s archiváliemi z doby komunistické diktatury (na příkladu výzkumu nuceného vystěhování plzeňských občanů v roce 1953) 2011-11-02 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Prof. Dr. Reiner Neubert: Texty Petera Härtlinga s tematikou vysídlení 2011-10-20 00:00:00.0
Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12, od 13 hodin
Historická dílna - Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.: Svátky a slavnosti středověkého města 2011-10-12 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 217, od 16 hodin
Historická dílna - PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.: Mikrosvět středověké farnosti a cesty k jeho poznání. Badatelská témata - pramenné možnosti - metody zpracování 2011-05-04 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.: Proměny kavalírských cest české a rakouské šlechty 2011-04-06 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mag. Niklas Markus Perzi: Zwei Wege in die Moderne. Ausgewählte südböhmische und Waldviertler Dörfer 1945-1989 2011-03-02 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Mgr. Otakara Řebounová - PhDr. Martin Omelka: Křížek typu Caravaca - příklad zpracování archeologického nálezu s využitím archivních a etnografických pramenů 2010-12-01 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.: Sex v době temna. Nový rozměr každodennosti českého venkova 2010-11-25 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - doc. Magdalena Pokorná: Korespondence - možnosti a meze využití tohoto pramene v historickém výzkumu 2010-11-03 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin
Historická dílna - Daniela Dvořáková: České kráľové v exile - Žofia a Brabora 2010-10-06 00:00:00.0
Jungmannova 1, učebna JJ 323, od 16 hodin

Patička