Přejít k obsahu

Výuka

Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do druhého týdnu semestru nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.


Zkratka Název Semestr
KNJ/APLDI Aplikovaná didaktika Zimní Letní
KNJ/BAK Bakalářská práce Letní
KNJ/DIGR Didaktika gramatiky německého jazyka Letní
KNJ/DINŠ1 Didaktika německého jazyka NŠ 1 Zimní
KNJ/DID1 Didaktika německého jazyka 1 Zimní
KNJ/DID2 Didaktika německého jazyka 2 Letní
KNJ/DINŠ2 Didaktika německého jazyka 2 NŠ Letní
KNJ/DNŠ3 Didaktika německého jazyka 3 Zimní
KNJ/DPRX1 Didaktika prvopoč. čtení Zimní Letní
KNJ/DPRX2 Didaktika psaní Zimní Letní
KNJ/DID1S Didaktika 1 Zimní
KNJ/DID1Z Didaktika 1 Zimní
KNJ/DID2S Didaktika 2 Letní
KNJ/DID3S Didaktika 3 Zimní
KNJ/DID3 Didaktika 3 Zimní
KNJ/DID4S Didaktika 4 Letní
KNJ/DID4 Didaktika 4 Letní
KNJ/DIPS Diplomový seminář Zimní Letní
KNJ/DS2 Diplomový seminář 2 Zimní Letní
KNJ/FONE Fonetická a pravopisná cvičení Zimní Letní
KNJ/FON Fonetika Zimní Letní
KNJ/FON2 Fonetika a fonologie 2 Letní
KNJ/FRID Frazeologie a idiomatika Zimní
KNJ/GLEX1 Gramaticko-lexikální cvičení 1 Zimní Letní
KNJ/GLEX2 Gramaticko-lexikální cvičení 2 Zimní
KNJ/GLEX3 Gramaticko-lexikální cvičení 3 Letní
KNJ/KNLA Kapitoly z německé literatury A Zimní
KNJ/KNLB Kapitoly z německé literatury B Letní
KNJ/KPB Klauzurní práce Zimní Letní
KNJ/KOMIN Komplexní interpretace ve výuce NJ Zimní Letní
KNJ/KON Konverzace v němčině Zimní Letní
KNJ/KREAP Kreativní psaní Zimní Letní
KNJ/LEX Lexikologie Letní
KNJ/LIN Lingvistika mluvené němčiny Letní
KNJ/LITMZ Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní
KNJ/LINTM Lingvistika textu a mluvené němčiny Letní
KNJ/DLNŠ Literatura pro děti Letní
KNJ/MVED Metodika vědecké práce Zimní Letní
KNJ/MVEDX Metodika vědecké práce prakticky Zimní Letní
KNJ/MVED1 Metodika vědecké práce 1 Zimní
KNJ/MVED2 Metodika vědecké práce 2 Letní
KNJ/MRF1 Morfologie 1 Zimní Letní
KNJ/MRF2 Morfologie 2 Zimní Letní
KNJ/MOS Morfo-syntaktická cvičení Letní
KNJ/NASPN Náslechová praxe - navazující Zimní Letní
KNJ/NJPX Němčina v praxi Zimní Letní
KNJ/LIT2 Německá lit. od romant.po fin de siécle Letní
KNJ/LIT Německá literatura Letní
KNJ/SLT1Z Německá literatura do roku 1945/49 Zimní
KNJ/SLIT1 Německá literatura do roku 1945/49 Zimní
KNJ/LIT1 Německá literatura od počátků po klasiku Zimní
KNJ/SLT2Z Německá literatura od r. 1949 Letní
KNJ/SLIT2 Německá literatura od roku 1945/49 Letní
KNJ/NJ Německý jazyk Zimní
KNJ/NJD1 Německý jazyk s didaktikou 1 Letní
KNJ/NJD2 Německý jazyk s didaktikou 2 Zimní
KNJ/NJD3 Německý jazyk s didaktikou 3 Letní
KNJ/NJD4 Německý jazyk s didaktikou 4 Zimní
KNJ/NMZO Německy mluvící země a oblasti v 21. st. Zimní
KNJ/LIT3 Německy psaná literatura z českých zemí Zimní
KNJ/NPG Novověká paleografie pro germanisty Zimní Letní
KNJ/PEPZ Pedagogická praxe Zimní Letní
KNJ/PEPS Pedagogická praxe Zimní Letní
KNJ/PCJ Praktická cvičení jazyková Zimní
KNJ/PJAR1 Praktická jazyková cvičení a reálie 1 Letní
KNJ/PJAR2 Praktická jazyková cvičení a reálie 2 Zimní
KNJ/PJAR3 Praktická jazyková cvičení a reálie 3 Letní
KNJ/PJAR4 Praktická jazyková cvičení a reálie 4 Zimní
KNJ/PJAR5 Praktická jazyková cvičení a reálie 5 Letní
KNJ/PDNZ Přehled dějin německy mluvících zemí Zimní Letní
KNJ/PRODT Překlad odborného textu Zimní Letní
KNJ/PRTLS Překladatelský a tlumočnický seminář Zimní Letní
KNJ/PPP Příprava na pedag. praxi Letní
KNJ/RET Rétorika Zimní Letní
KNJ/PRGR Seminář gramatiky C1+ Zimní
KNJ/SLIT3 Současná německá literatura 3 Zimní Letní
KNJ/BSZ Státní závěrečná zkouška Zimní Letní
KNJ/STX Syntax Zimní
KNJ/UGE Úvod do lingvistiky Zimní Letní
KNJ/LINGT Úvod do lingvistiky textu Zimní
KNJ/ULI Úvod do studia literatury Letní
KNJ/VAR Varianty německého jazyka Zimní
KNJ/VJK1 Vedení jazyk. kroužku s ped. konzultací Zimní Letní
KNJ/VYN Vývoj německého jazyka Letní
KNJ/SZ Závěrečná státní zkouška z němčiny Letní

Patička