Přejít k obsahu

Bakalářské a diplomové práce

 • Zadání podkladů pro kvalifikační práci přes portál (výběr tématu):

Upozorňujeme studenty, že zadání práce je nutné uložit do systému. Není možné si vytisknout prázdný podklad a přinést ho vyplněný v ruce nebo dodatečně na počítači. Před odevzdáním zadání na sekretariátu KNJ si prosím zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré potřebné informace v portálu (v záložce kvalifikační práce). Toto se netýká studentů v rozšiřujícím studiu.

Zadání kvalifikační práce se vyplňuje v češtině.

 • Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného na zadání práce. Pokud máte jako datum uvedeno 30.6. a chcete obhajovat v prvním (květnovém) termínu, odezvdáváte práci k 18.4. Pokud práci chcete odezvdat až ve druhém (červnovém) termínu, nemusíte si žádat o žádné prodloužení.

 • Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce najdete zde a zde.

 •  Termíny pro odevzdávání kvalifikačních prací pro akademický rok 2016/2017:
 • Letní termíny
  • 18.4. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 18.4. odevzdání kvalifikačních prací (do 14:30), pokud chcete obhajovat v prvním letním termínu
  • letní obhajoby proběhnou 14. a 15. června
 • Podzimní termíny
  • 30.6. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 30.6. odevzdání kvalifikačních prací, pokud chcete obhajovat v druhém podzimním termínu
  • podzimní obhajoby proběhnou v termínu mezi 11.9. a 15.9. (bude upřesněno)

 

 • Před odevzdáním práce na sekretariátu doplňte prosím údaje ke kvalifikační práci na portále. Je třeba doplnit krátkou anotaci, klíčová slova, apod. Zároveň nahráváte práci do systému i v elektronické podobě. Práci Vám na sekretariátu můžeme přijmout až tehdy, když jsou všechna data vyplněná.

 Odevzdání podkladů pro zadání práce do 9.12.2016 na sekretariátu KNJ.

 

Podklady pro zadání práce se odevzdávají do 16.6.2017.

 

 

 

Patička