Přejít k obsahu

Bakalářské a diplomové práce

 •  Termíny pro odevzdávání kvalifikačních prací pro akademický rok 2016/2017:
 • Letní termíny
  • 18.4. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 18.4. odevzdání kvalifikačních prací (do 14:30), pokud chcete obhajovat v prvním letním termínu
  • letní obhajoby proběhnou v termínu mezi 12.6. a 16.6. (bude upřesněno)
 • Podzimní termíny
  • 30.6. odevzdání přihlášek k obhajobě (odevzdává se na katedře)
  • 30.6. odevzdání kvalifikačních prací, pokud chcete obhajovat v druhém podzimním termínu
  • podzimní obhajoby proběhnou v termínu mezi 11.9. a 15.9. (bude upřesněno)

 

 • Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do data uvedeného na zadání práce. Pokud máte jako datum uvedeno 30.6. a chcete obhajovat v prvním (květnovém) termínu, odezvdáváte práci k 18.4. Pokud práci chcete odezvdat až ve druhém (červnovém) termínu, nemusíte si žádat o žádné prodloužení.

 

 • Zásady pro vypracování bakalářské a diplomové práce najdete zde.

 

 Odevzdání podkladů pro zadání práce do 9.12.2016 na sekretariátu KNJ.

 

Podklady pro zadání práce se odevzdávají do 16.6.2017.

 

 • Zadání kvalifikační práce přes portál:

Upozorňujeme studenty, že zadání práce je nutné uložit do systému. Není možné si vytisknout prázdný podklad a přinést ho vyplněný v ruce nebo dodatečně na počítači. Před odevzdáním zadání na sekretariátu KNJ si prosím zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré potřebné informace v portálu (v záložce kvalifikační práce). Toto se netýká studentů v rozšiřujícím studiu.

Zadání kvalifikační práce se vyplňuje v češtině.

 

 

Patička