Přejít k obsahu

Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierende, Bewerber und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • KNJ Sprachlabor_Terminuebersicht
 • Upozorňujeme studenty 1. ročníku navazujícího studia, že do 9.12. musí na sekretariátu odevzdat své podklady pro zadání diplomové práce.

 • KNJ vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programů ERASMUS+ a INTER17.
  Výběrové řízení se koná na KNJ ve středu 7.12.2016 v 9:30hod.
  (podrobnější informace na www.stránkách KNJ - studijní pobyty, nebo u Mgr. Salcmanové)

2 lange nacht

nové internetové vychytávky 2016

 • 22.11. od 10:00 do 12:00 v CH 212 se uskuteční již tradiční "Den absolventů". Katedra německého jazyka Vás srdečně zve na (nejen) diskuzi se svými absolventy. Naše pozvání přijal Mgr. Petr Hladík, mimo jiné autor knihy "111 her pro atraktivní výuku němčiny". 

 • Studenti předmětů FRID, FRAZ a UGE si do hodin budou nosti cvičení připravené paní prof. Höppnerovou. Cvičení pro předměty ke stáhnutí jsou zde: FRID, FRAZ a UGE.

   

 • Výuka Prof. Mehnert začíná z důvodu nepřítomnosti v prvním týdnu a státnímu svátku v týdnu druhém až 5.10.

  Protože v rozvrhu paní Prof. Mehnert došlo ke kolizi předmětů MVED a KNLA, budou se tyto předměty střídat a chybějící prezenční výuka bude doplněna samostudiem. Předměty poběží v tomto režimu:

  MVED: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.

  KNLA: 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.


 • Prosíme studenty závěrečných ročníků, aby věnovali pozornost tomuto dokumentu.

   

 • Důležité informace pro studenty posledních ročníků zde.

 • Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU dne 11.11.2015 udělila Západočeská univerzita čestnou hodnost „doctor honoris causa“

Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert. (Tisková zpráva v českém a německém jazyce.)

Foto: Zdeněk Vaiz

 

 
 • Informace pro uchazeče o magisterské studium: Vážení uchazeči, součástí přijímacího řízení v navazujícím magisterském studiu je test, který obsahuje otázky z jazykovědy, literární vědy a reálií německy mluvících zemí. Test obsahuje 40 otázek; uchazeč bude vybírat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.
   
 • Veškeré informace o zahraničních pobytech naleznete na stránkách Zahraničních vztahů ZČU (http://international.zcu.cz).
 
 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do 1. 10. nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.
 

Patička