Přejít k obsahu


Herzlich Willkommen am Lehrstuhl für deutsche Sprache

Informationen über den Lehrstuhl finden Sie hier.

Unten im Text finden Sie aktuelle Informationen und Mitteilungen für unsere Studierende, Bewerber und die Öffentlichkeit.

Vítáme Vás na stránkách katedry německého jazyka

Informace o katedře najdete zde.

Níže najdete aktuální infomace a oznámení pro stávající studenty, uchazeče a veřejnost.

Welcome to the Department of German language

Information about the department here.
See further information and instructions for our students, applicants and the public below.
 

  Wir sind auch auf Facebook zu finden, besuchen Sie uns!

Jsme také na facebooku, navštivte nás!

Visit us on Facebook!

_________________________________________________________

AKTUALITY:

 • Zítra 30.6. můžete své kvalifikační práce odevzdávat na sekretariátu od 12:30 do 15:30.

   

 • Konzultační hodiny Dr. Stočese zítra 20.6. z rodinných důvodů odpadají. Prosíme zájemce, aby si domluvili náhradní termín. Děkujeme za pochopení.


 • Zítra 17.5. je sekretariát zavřen.

   

 • Kdo 30.6. odezdává svou kvalifikační práci, může tak učinit do 15:30.


 • V pondělí 13.6. se ruší konzultační hodiny Dr. Stočese. Děkujeme za pochopení.

 

 • Paní Dr. Voltrová vypsala dodatečnou konzultační hodinu 20. června od 9:30 do 11:00. Kdo chce přijít na konzultaci kvalifikační práce, může dorazit i po 11:00 (do cca max. do 13:00).

   

 • U klauzurní zkoušky bohužel neuspěly všechny studentky. Neuspěla P13B0509P, P13B0232P a P13B0528P. Ostatním studentkám gratulujeme. Těm, kterým se to nepodařilo, budeme držet palce u druhého pokusu 30.8.2016.

   

 • Prosíme studenty závěrečných ročníků, aby věnovali pozornost tomuto dokumentu.

   

 • V levém menu v sekci "Opakovací kurzy" najdete aktualizované informace k repetitoriím.
 
 • Harmonogram obhajob bakalářských a magisterských prací najdete zde.
 
 • Důležité informace pro studenty posledních ročníků zde.
  
 • Kvůli nemoci sekretářky se celý týden (9. - 13.5.) ruší úřední hodiny. Obracejte se prosím na paní Mgr. Salcmanovou nebo Dr. Voltrovou. Děkujeme za pochopení.
 
 • Katedra německého jazyka vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení projektu INTER-16 (dřívější FREE MOVERS). Podrobnější informace (instrukce k realizaci pobytu, výši stipendií) naleznete zde. Zájemci se přihlásí nejpozději do pondělí 16.5.2016 slečně Chavíkové na adresu: i.chavikova@seznam.cz. Do mailu uveďte jméno, ročník, instituci, kde chcete svůj pobyt realizovat a kontakt.

   

 • Jste učitel a uvažujete o rozšíření své kvalifikace? Chcete se dále vzdělávat? Pokud odpovídáte "ano", podívejte se na naši nabídku rozšiřujících studií pro učitele.

   

 • Konz. hodiny Dr. Voltrové z důvodu zahraniční pracovní cesty (po-čt) odpadají, výuka bude nahrazena dle domluvy se studenty. Páteční výuka proběhne normálně. Se stud. záležitostmi se popř. obracejte prosím na Mgr. Salcmanovou.

 

 • Konzultační hodiny doc. Pfeiferové se ze čtvrtka 5.5. přesouvají na středu 4.5. Stejně tak se bude i výuka konat ve středu 4.5. od 13:00 - 16:00.

   

 • 29.4.2016 se na katedře koná studentská konference „Adäquater und kreativer Einsatz von literarischen Texten im DaF-Unterricht an Mittelschulen und Gymnasien“. Konference se uskuteční za finanční podpory ZČU. Začínáme v 9:30 a všichni jsou srdečně vítáni.


 

 • Zde naleznete program projektu "Německy píšící autorky z Čech, Moravy a Slovenska". Workshop univerzit Vídeň a Plzeň konající se 19. - 21.4. na KNJ FPE ZČU.
 
 
 • Dne 8.4. 2016 Vás srdečně zveme na přednášku na téma „Lernen durch Schreiben im Fremdsprachenunterricht“. Přednášející: Dr. Sabina Schroeter- Brauss (Universität Münster). Místo konání: KNJ. Čas: 7:30 hod. Přihlášky mailem do 7.4.2016 (12:00) na i.chavikova@seznam.cz

 

 


 

 

 

 • V sekci "Bakalářské a diplomové práce" byla zveřejněna nová témata bakalářských prací. Rádi bychom Vás ještě upozornili na pár důležitých termínů:

Letní termín

Odevzdání prací a přihlášek k obhajobám KP pro letní termín                   

do 15. 4. 2016 (podává se na katedře)

Odevzdání přihlášek k SZZ pro letní termín (podává se na SO)                

do 27. 4. 2016

Letní termíny obhajob kvalifikačních prací                     

23. 5.-27. 5. 2016

Letní termíny SZZ                                                                               

30. 5.-15. 6. 2016

(návrh termínů a komisí do 3.5.)                                                     

 

Podzimní termín

Odevzdání KP a přihlášek k obhajobám pro podzimní termín                    

do 30.6.2016 (podává se na katedře)

Odevzdání přihlášek k SZZ pro podzimní termín (podává se na SO)  

do 30. 6. 2016           

Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací                                         

29. 8. – 2. 9. 2016

Podzimní termíny SZZ                                                                          

5. 9.-16. 9. 2016

(návrh termínů a komisí do 10.7.)

 

Kdo na zadání práce má datum ještě postaru, tedy datum odevzdání do 15.4. a chce si termín prodloužit, najde více informací zde.

 

 

 • Informace k organizaci DID4(S) semináře v LS 2015/16. Harmonogram workshopů najdete zde
  Dotazník k průběhu praxe ke stažení zde
 
 • Milí zájemci Stammtische i v letním semestru si můžete jít popovídat se stejně naladěnými lidmi do Rakouské knihovny! Těšíme se na Vás.

 


 

 • Gratulujeme Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert k čestnému doktorátu!!!!!


Na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU dne 11.11.2015 udělila Západočeská univerzita čestnou hodnost „doctor honoris causa“
Prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert. (Tisková zpráva v českém a německém jazyce.)

Foto: Zdeněk Vaiz

 

 •  29. - 30. 10. 2015 Setkávání a spolupráce v kontextu česko-německých vzdělávacích institucí v pohraničí / Begegnung und Verbindung im Kontext von tschechisch-deutschen Bildungsinstituten im Grenzgebiet - zpráva v českém a německém jazyce

Akce byla podpořena Česko-německým fondem budoucnosti

 

 • Video z literárního semináře ve Vídni.

 

 

 

 • Nové informace k přijímacím zkouškám hledejte zde.
 
 • Informace pro uchazeče o magisterské studium: Vážení uchazeči, součástí přijímacího řízení v navazujícím magisterském studiu je test, který obsahuje otázky z jazykovědy, literární vědy a reálií německy mluvících zemí. Test obsahuje 40 otázek; uchazeč bude vybírat jednu správnou odpověď ze čtyř možností.
   
 • Veškeré informace o zahraničních pobytech naleznete na stránkách Zahraničních vztahů ZČU (http://international.zcu.cz).
 
 • Upozornění: Student je povinen dostavit se první týden semestru do výuky nebo minimálně kontaktovat vyučujícího. Pokud se student nebude informovat o podmínkách k získání zápočtu nejpozději do 1. 10. nebo se neomluví vyučujícímu nebo vedoucí KNJ, nezíská zápočet.
 
 • Informace k předmětu NJPX (Němčina v praxi) naleznete zde. Kromě aktivit, které přímo nabízí KNJ (autorská čtení, akce v Schönsee, Tandemu apod.), jsou uznávány z praxí, které si student zařídí sám, pouze ty, jež jsou vykonávány v SRN nebo Rakousku delší dobu než 3 dny.
 
 • Seznam předmětů s povinnou docházkou (předměty KNJ vyznačeny červeně) ke stažení.
 
 • Informace k průběhu obhajob: Obhajoba prací probíhá před minimálně tříčlennou komisí, která je složená z předsedy komise, vedoucího práce a oponenta. Obhajoba probíhá v německém jazyce a nepřesahuje 20 minut u bakalářské práce a 30 minut u diplomové práce. Student představí práci, reaguje na připomínky v posudcích a na dotazy komise.
 

Reklama a propagace