Přejít k obsahu

Obhájené diplomové práce

Akademický rok 2016/2017

 • autorka: Kateřina Bábíčková
  téma práce: Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Monika Bláhová
  téma práce: Gröbnerovy báze a eliminační ideály
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Nikol Dědková
  téma práce: Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Dana Dimová
  téma práce: Celá čísla v učivu matematiky na ZŠ a problémy s nimi
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Magda Kubecová
  téma práce: Aplikační úlohy ze zdravotnického prostředí
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Lenka Němcová
  téma práce: Číselné soustavy, jejich převody a početní operace v nich
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Jitka Trymlová
  téma práce: Využití sudoku v prvním a druhém ročníku ZŠ
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Jitka Vlková
  téma práce: Zlomky v učivu matematiky 1. stupně základní školy
  vedoucí práce: Mgr. Regina Hrabětová, Ph.D.

 

Akademický rok 2015/2016

 • autorka: Markéta Cerhová
  téma práce: Matematické úlohy v časopisu Věda a technika mládeži
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autor: Jan Frank
  téma práce: Matematické konstanty
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Štěpánka Kaiserová
  téma práce: Úlohy prostorové geometrie v hodinách matematiky na ZŠ
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autor: Jan Kocourek
  téma práce: Kuželosečky v kruhové inverzi
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Jana Konopová
  téma práce: Desetinná čísla ve výuce matematiky na ZŠ
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Karin Kozáková
  téma práce: Slovní úlohy jako prostředek rozvoje logického myšlení
  vedoucí práce: Mgr. Regina Hrabětová
 • autor: Martin Lang
  téma práce: Průřezové téma VMEGS v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Hana Reháková
  téma práce: GPS a jeho využití v hodinách matematiky
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Kristýna Suchanová
  téma práce: Srovnání vybraných programů dynamické geometrie
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Veronika Vacínová
  téma práce: Matematické úlohy z časopisu Technický magazín
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 

Akademický rok 2014/2015

 • autorka: Pavla Flajtingrová
  téma práce: Aktivizující prvky ve výuce matematiky
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autor: Stanislav Hefler
  téma práce: Prvočísla a faktorizace celých čísel
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Michaela Janoušková
  téma práce: Rozvoj nadaných žáků v oblasti matematiky
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autor: Pavel Knížák
  téma práce: Přehled učebnic matematiky pro ZŠ a jejich analýza v kontextu osnov v 2. polovině 20. století
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Lucie Matoušková
  téma práce: Slovní úlohy s neúplnými údaji
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Ivana Rybárová
  téma práce: Limity funkcí více reálných proměnných
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Nikola Škrletová
  téma práce: Vzájemná poloha přímek v učivu matematiky 1. stupně
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Magdaléna Šťastná
  téma práce: Algebraické výrazy
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Kristýna Ungrová
  téma práce: Integrované slovní úlohy v matematice
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Patička