Přejít k obsahu

Obhájené bakalářské práce

Akademický rok 2016/2017

 • autorka: Monika Anselmová
  téma práce: Příklady na finanční matematiku
  vedoucí práce: PhDr. Václav Kohout, Ph.D.
 • autorka: Tereza Bittenglová
  téma práce: Význam práce se stavebnicemi u dětí předškolního věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Lucie Ceplechová
  téma práce: Vyšetřování průběhu funkcí - řešené příklady
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Kateřina Čubová
  téma práce: Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Pavla Filipovičová
  téma práce: Hledání celočíselných závislostí mezi reálnými čísly
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Martina Gadasová
  téma práce: Region Krnovsko jako zdroj matematických úloh
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Zuzana Hořanová
  téma práce: Představivost prostorových útvarů v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Andrea Jabůrková
  téma práce: Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Petra Lachmanová
  téma práce: Využití aktivit pro rozvoj matematického a logického myšlení při výuce anglického jazyka u dětí v předškolním věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Katečina Matoušková
  téma práce: Využití matematických her v předškolním vzdělání
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Veronika Pömlová
  téma práce: Využití stavby v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Marie Rašková
  téma práce: Představa rovinných útvarů u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Eva Rothová
  téma práce: Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku ve spojení s pohybem se zaměřením na oblast orientace v prostoru
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Barbora Štaifová
  téma práce: Vektorové prostory polynomů
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Petra Trtíková
  téma práce: Využití manipulativní geometrie jako dílčího diagnostického prostředku v oblasti kognitivních funkcí
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 

Akademický rok 2015/2016

 • autor: Michal Fronk
  téma práce: Eliminační metody- historický pohled
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Anna Knetlová
  téma práce: Pravidelné mnohostěny
  vedoucí práce: RNDr. Václav Kohout
 • autorka: Radka Kravarová
  téma práce: Problém čtyř barev a jeho historie
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autor: Oldřich Kříž
  téma práce: Cantor-Bernsteinova věta
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Michaela Neužilová
  téma práce: Shodná zobrazení v analytické geometrii
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Vladimíra Paločková
  téma práce: Předmatematické představy - třídění u předškolních dětí
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Martina Pánková
  téma práce: Geometrická zobrazení v úlohách matematické olympiády
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Lucie Sazamová
  téma práce: Rozvoj logického myšlení u dětí předškolního věku pomocí her
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autor: Zdeněk Šuster
  téma práce: Kroneckerův algoritmus
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Barbora Ulrychová
  téma práce: Simplexová metoda řešení jednoduchých optimalizačních úloh
  vedoucí práce: PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Eliška Vrbová
  téma práce: školní zralost z hlediska matematiky
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 

Akademický rok 2014/2015

 • autorka: Kateřina Bábíčková
  téma práce: Mocninné řady - řešené příklady
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autor: Tomáš Bárta
  téma práce: Numerická integrace - ortogonální polynomy
  vedoucí práce: RNDr. Václav Kohout
 • autorka: Martina Bláhová
  téma práce: Vybrané typy diofantických rovnic a jejich početní využití
  vedoucí práce: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Veronika Chalupová
  téma práce: Představy čísla u dětí předškolního věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Martina Jančová
  téma práce: Vnímání času u dětí v mateřské škole
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Lenka Karlová
  téma práce: Vnímání míry u dětí předškolního věku
  vedoucí práce: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
 • autorka: Veronika Laznová
  téma práce: QR-rozklad matice
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.
 • autorka: Lenka Němcová
  téma práce: Polynomy pro dělení kruhu
  vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
 • autorka: Lucie Olšavská
  téma práce: Systém počítačové algebry Maxima
  vedoucí práce: Mgr. Lukáš Honzík, Ph.D.
 • autorka: Michaela Trejbalová
  téma práce: Logika ve výuce matematiky na základní škole
  vedoucí práce: Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

Patička