Přejít k obsahu

Diplomové práce

Termín letních obhajob diplomových prací je stanoven na 14. června 2018. (Hodnocení vedoucích a posudky oponentů budou vyhotoveny do 31. května a nejpozději 10 dnů před obhajobou budou dostupné na Portálu.)


 

Harmonogram obhajob diplomových (a bakalářských) prací dne 14. června 2018
sraz u učebny KL242
 • 13:00 Činčerová + Honzík + Kohout
  13:00 Fronk + Kašparová + Hora
 • 13:30 Hrúzová + Kašparová + Kohout
  13:30 Stulíková + Hora + Honzík
 • 14:00 Fischerová + Honzík + Hora
 • 14:30 Knetlová + Kohout + Hora
 • 15:00 Dudek + Honzík + Kohout

 

Témata diplomových prací vypsaná v akademickém roce 2017/2018

Mgr. Jan Frank

 • Využití ICT ve výuce matematiky

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 • Využití cylindrické algebraické dekompozice
 • volné téma schválené vedoucím práce

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 • Číselné řady a sumační metody
 • Pozitivně semidefinitní polynomy a matice
 • Dělitelnost v grupách a oborech integrity

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

 • Znázorňování a zobrazovaní těles - pracovní listy, aktivity a pomůcky pro 2. st. ZŠ
 • Nerovnice a nerovnosti na 2. st. ZŠ
 • volné téma související s výukou M na ZŠ nebo její historii (např. problematika tvorby úloh, učebnice pro ZŠ)

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

 • Nerovnosti
 • Numerické řešení soustav lineárních rovnic
 • Vybrané spojité náhodné veličiny
 • Vybrané diskrétní náhodné veličiny

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 • Badatelsky orientovaná výuka v matematice 1. stupně základní školy
 • Zavedení racionálních čísel na 1. stupni
 • Využití přírodovědy ve výuce matematiky na 1. stupni
 • Činnosti vedoucí ke správnému chápání prostorových útvarů na 1. stupni

Patička