Přejít k obsahu

Diplomové práce

Témata diplomových prací vypsaná v akademickém roce 2018/2019

PhDr. Lukáš Honzík, Ph.D.

 • Soubor interaktivních úloh kruhové inverze
 • volné téma schválené vedoucím práce

doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

 • Několik algebraických problémů a příkladů

Mgr. Martina Kašparová, Ph.D.

 • Mnohoúhelníky ve výuce matematiky na ZŠ
 • volné téma související s výukou M na ZŠ nebo její historii (např. problematika tvorby úloh, učebnice pro ZŠ)

RNDr. Václav Kohout, Ph.D.

 • Nerovnosti
 • Numerické řešení soustav lineárních rovnic
 • Vybrané spojité náhodné veličiny
 • Vybrané diskrétní náhodné veličiny
 • volné téma schválené vedoucím práce

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

 • Inkluzivní vzdělávání v matematice na 1. stupni ZŠ
 • Zavedení racionálních čísel na 1. stupni
 • Využití prvků metody podle profesora Hejného v klasické matematice
 • Ochrana životního prostředí v matematických úlohách
 • Výchova ke zdraví v matematických úlohách

Patička