Přejít k obsahu

Diplomové práce

Diplomové a bakalářské práce na oddělení technické výchovy

Pro 1., 2. stupeň ZŠ, pro učitelství MŠ a bakalářské studium

Termíny obhajob:

letní termín 15.6. 2018 (Pátek)
podzimní termín 7.9. 2018 (Pátek)

od 8:00 na KMT-T (obvykle v KL 242 viz pozvánky)

Časový harmonogram zadání kvalifikačních prací se řídí harmonogramem studijního roku, zveřejněným na úřední desce FPE

Datum zadání práce nemůže být před termínem vypsání, definovaným uvedeným harmonogramem !!


 

Obecné návrhy témat ZDE

Informujte se vždy u případného vedoucího práce.


 

Materiály ke zpracování a úpravě prací:

http://www.zcu.cz/about/uredni_deska/diplomove_bakalarske_prace.html
Postup pro zveřejňování kvalifikačních prací !!!

Patička