Přejít k obsahu

Personální obsazení

Vedoucí oddělení technické výchovy, tajemník KMT

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
tel.: +420377636503, e-mail: conor@kmt.zcu.cz

Kancelář KL241, Učebna KL305, Dílny KL018, Konzultační hodiny: Konzultace jen po předchozí emailové domluvě! (navrhněte termíny)

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Projekt HR Award, aktivita F – popularizace VaV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

Sekretariát

Marcela Lukšíková - sekretářka KMT
tel.: +420377636501, e-mail: mluksiko@kmt.zcu.cz

Konzultační hodiny pro studenty a veřejnost:
Po 10:00 - 12:00

St 7:00 - 11:30

Čt 7:00 - 15:00

Pá 7:00 - 14:30
KL 241a

Členové oddělení technické výchovy

Prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

- zároveň vedoucí Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)
tel.: +420377636500, e-mail: jhonziko@kmt.zcu.cz

Konzultační hodiny: KL312, ST 8:30 - 10:00

Projekt Zvyšování kvality pregraduálního vzdělávání na fakultě pedagogické ZČU v Plzni, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006677

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
tel.: +420377636502, e-mail: simbartl@kmt.zcu.cz

Kancelář KL239, Dílny KL018, Konzultační hodiny: dle přechozí emailové domluvy

Projekt Komplexní systém hodnocení, Česká školní inspekce, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751

PaedDr. Petr Mach, CSc.
tel.: +420377636510, e-mail: pmach@kmt.zcu.cz

Konzultační hodiny: KL241, Po 13:00 - 14:00 hod.

Projekt World of Work, klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání, 2015-1-SK01-KA201-008942 

Ing. Jindřich Korytář
tel.: +420377636508, e-mail: korytar@kmt.zcu.cz

Konzultační hodiny: KL 240 ÚT 14:00 - 15:00

Ing. Karel Slobodník

tel.: +42037763 4634, EK 607, e-mail: karelsl@students.zcu.cz 

Mgr. Jan Fadrhonc

KL 241, e-mail: fadrhonc@kvd.zcu.cz

Projekt PRIM – Rozvoj informatického myšlení, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Koordinátor zahraniční spolupráce

(coordinator for international mobility and projects)

Mgr. Zuzana Izquierdo Montes

KL 241, z.izquierdo.m@gmail.com

Technik

Mgr. Jan Král

e-mail: kralj3@kvd.zcu.cz

Externí spolupracovníci

Mgr. Pavel Moc,

SOUE Plzeň, elektrotechnika a elektro pneumatické systémy.

 

Možné změny v konzultačních hodinách bývají uvedeny na hlavní stránce.

Patička