Přejít k obsahu

Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek, témata prací.

Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a učitele odborného výcviku

 

Závěrečné zkoušky:

Termín závěrečné zkoušky studia pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů OP, OV a PV (DPS) je :
3. 9. 2015 od 8:00 hod v místnosti Kl 308.

 

 

NÁHRADNÍ TERMÍN:


 

Závěrečná práce:

 

Podklady pro zpracování

 

Témata závěrečných prací

Studenti si vyberou téma, s příslušným vedoucím práce si dohodnou podrobnosti zadání a samostatně vyplní formulář "zadání závěrečné práce". Ten odevzdají k podpisu paní J. Rašínové.

 

vedoucí práce Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

vedoucí práce PhDr. Alena Szachtová

vedoucí práce PhDr. Dagmar Čábalová, PhD.

vedoucí práce PaedDr. Petr Mach, CSc.

Patička