Přejít k obsahu

Studijní plán

Pedagogické studium se zaměřením na přípravu učitelů středních škol

1. ročník

ZS

LS

Povinné předměty

KBI/BIZV Biologie člověka a zdrav. výchova

20 ZK

KPG/PED1 Pedagogika 1

20 Z

KPS/PS1 Psychologie 1

20 Z

KAT/DOP Didaktika odborných předmětů

25 ZK

KPG/PED2 Pedagogika 2

25 ZK

KPS/PS2 Psychologie 2

25 ZK

KAT/PPSŠ Průběžná předmětová praxe SŠ

20 Z

2. ročník

Povinné předměty

KPG/SPSS Speciální pedagogika SŠ

15 Z

KPS/SPVA Sociálně psychologický výcvik

15 Z

KAT/PSTF Praxe souvislá

25 Z

KPG/ISPD1

KPS/ISPS1 Integrovaný seminář

10 Z

KAT/ISDP1

Povinně volitelné předměty – student si volí z každého bloku jeden předmět.

Blok didaktik

KAT/DEP Didaktika elektrotechn. předmětů

15 Z

KAT/DSP Didaktika strojírenských předmětů

15 Z

KAT/DTSŠ Didaktická technologie SŠ

15 Z

KHI/DHP Didaktika humanitních předmětů

15 Z

KVD/DVT Didaktika př. výpočetní techniky

15 Z

Blok pedagogiky a psychologie

KPG/RTF Rétorika

15 Z

KPG/SOCPS Sociální pedagogika SŠ

15 Z

KPG/SCPA Sociální patologie

15 Z

KPS/PSHY Psychohygiena

15 Z

Povinné předměty

KPG/ISPD2

KPS/ISPS2 Integrovaný seminéř II

10 Z

KAT/ISDP2

KPG/ZZPG Závěrečná zkouška-pedagogika

0 Z

KPS/ZZPS Závěrečná zkouška-psychologie

0 Z

KAT/ZZDP Závěrečná zkouška-didaktika odb. př.

0 Z

Patička