Přejít k obsahu

Dokumenty

Studijní plány

Program studia Pedagogické studium se zaměřením na přípravu učitelů středních škol PS A, PS B, PS C.

Praxe

Záznam o průběžné předmětové praxi PPSŠ pořádané v rámci celoživotního vzdělávání DPS učitelů (OP, OV, PV¨) na FPE ZČU v Plzni
Záznam o souvislé pedagogické praxi PSTF pořádané v rámci celoživotního vzdělávání DPS učitelů (OP, OV, PV¨) na FPE ZČU v Plzni

Materiály ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke zkoušce z psychologie
Okruhy ke zkoušce z pedagogiky Tématické okruhy k závěrečné zkoušce z pedagogiky DPS učitelů odborných předmětů
Okruhy ke zkoušce Tématické okruhy k závěrečné zkoušce z didaktiky odborných předmětů DPS učitelů odborných předmětů

Materiál a informace k závěrečné práci

Organizační pokyny Organizační pokyny celoživotního vzdělávání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni k vypracování závěrečné práce u programů celoživotního vzdělávání akreditovaných MŠMT
Zadání závěrečné práce Studenti si vyberou téma, s příslušným vedoucím práce si dohodnou podrobnosti zadání a samostatně vyplní formulář \"zadání závěrečné práce\". Ten odevzdají k podpisu paní Bc. G. Hrubé.
Prohlášení - svázat s prací
Titul - Prakt. vyučování
Titul - Odborný výcvik
Titul - Odborné předměty
desky UPV
desky UOV
desky UOP
Bibliografické citace Jak správně odkazovat a citovat ve vaší závěrečné práci?

DOP

Terminy DOP 2018
Vzor postkonceptu
Elektronická podpora 2011
Případová studie - metodika
vzor prekonceptu
Prekoncept VSB případová studie - Chemické názvosloví anorganických sloučenin
Témata seminárních prací Témata seminární práce z DOP
Témata ke zkoušce Tématické okruhy ke zkoušce z didaktiky odborných předmětů – DOP v DPS učitelů odborných předmětů
Formulář ZADÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE z předmětu DOP ve studiu v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů

Patička