Přejít k obsahu

Tchajwanská stipendia

Nabídka stipendií do Izraele


poskytovaných na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019.

V nabídce jsou:

·Letní kursy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018

·Studijní pobyty pro absolventy nejméně BSP

*Datum uzávěrky dodání přihlášek do AIA je 23. 11. 2017 do 12:00 hodin. *

Bližší informace jsou zveřejněny zde:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17

Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku


*Bližší informace: *


http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Erasmus+ 2017/18-dodatečné výběrové řízení

Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ studijní stáže - 3.kolo na neobsazená místa z meziinstitucionálních Erasmus+ smluv na ak. rok 2017/2018. Termín odevzdání přihlášek na KHK je stanoven na 10. 10. 2017.

Stipendijní pobyty v Polsku

Dovolujeme si Vás informovat, že u stipendijních pobytů v Polsku
je dodatečně vypsáno výběrové řízení.*Přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do
31.3.2017 do 15.00 hod*., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty,
pokud k ní dojde před tímto datem.

*Jedná se o stipendia:*

*8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů*

*8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky*

*6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky*

*Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové
stránce*
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/
– *POLSKO* (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou)

Erasmus+ 2018/19-dodatečné výběrové řízení

vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ /studijní stáže/ na neobsazená místa z meziinstituc. Erasmus+ smluv na ak. rok 2018/19.
Termín odevzdání výsledků výb. řízení stanoven na 9.4.2018

Výběrové řízení Erasmus+ na ak. rok 2018/19

Výběrové řízení Erasmus+ na ak. rok 2018/19

Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19.

 Do výběrového řízení se mohou hlásit: 

• studenti, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok studia

• studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, distančního, postgraduálního nebo doktorandského studia

Univerzity, na které je od nás v ak. roce 2018/19 možné vyjet:

1. Spolková republika Německo – Universität Leipzig – Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften - Institut für Musikwissenschaften

Max. počet vyjíždějících studentů: 2

Počet měsíců: 6 – 9 

2. Spolková republika Německo – Die Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (HfKM)

Max. počet vyjíždějících studentů: 4

Počet měsíců: 6 – 12

3. Španělsko - Universidad de A Coruña - Faculty of Educational Studies - Teaching Self-expression through Music

Max. počet vyjíždějících studentů: 2

Počet měsíců: 10 – 20

4. Slovenská republika – Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta - Katedra hudby

Max. počet vyjíždějících studentů: 4

Počet měsíců: 6

5. Slovenská republika – Prešovská univerzita v Prešově – Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra hudby

Max. počet vyjíždějících studentů: 2

Počet měsíců: 6

6. Slovenská republika – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bytrici – Pedagogická fakulta - Katedra hudobnej výchovy

Max. počet vyjíždějících studentů: 4

Počet měsíců: 6

7. Slovenská republika – Žilinská univerzita – Fakulta prírodných vied - Katedra hudby

Max. počet vyjíždějících studentů: 4

Počet měsíců: 6

 

Jak se přihlásit:

Do 10. 2. 2018 zaslat přihlášku s fotografií a strukturovaný životopis (rozsah formátu A4) na email benesovk@khk.zcu.cz (Kateřina Benešovská – koordinátor zahraničních mobilit na KHK).

Přihlášku a životopis je nutné vyplnit v jazyce, ve kterém bude studium v zahraničí probíhat.

Tiskopis přihlášky Application form for exchange students najdete na webu khk.zcu.cz –> Zahraniční stáže KHK.

  • Přihláška musí být vyplněná elektronicky!

Vyhodnocení výběrového řízení:

Výběrové řízení na KHK bude uzavřeno 10. 2. 2018. Zájemci o studium v zahraničí budou o výsledcích informováni v aktualitách na internetových stránkách KHK (khk.zcu.cz)

Další informace:

Přihláška a životopis studenta v příslušném cizím jazyce bude odeslána koordinátorkou na zahraniční partnerskou instituci. Zahraniční instituce musí studentovi písemně potvrdit jeho přijetí. Koordinátorka projektu vybaví studenta před odjezdem Finanční dohodou o výši grantu.

Další informace najdete na internetových stránkách Zahraničních vztahů ZČU http://international.zcu.cz/index.php?cat_id=161&&lang=cs

a

http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=182&#kotva8

Patička