Přejít k obsahu

Celoživotní vzdělávání na katedře hudební kultury

VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST

AKADEMICKÝ ROK 2017/18

 

Organizátor:

Katedra hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen KHK), Klatovská 51, 306 14 Plzeň; http://fpe.zcu.cz/khk.

Kdy: zimní, letní semestr 2017/18 – datum zahájení dle individuální domluvy s lektorem

Kde: v prostorách KHK (Klatovská 51, Plzeň), 2. patro

 

Podrobný rozpis volnočasových kurzů:

Dějiny hudby 3: pro veřejnost

 

Hudebně pohybové aktivity: pro děti 3-6 let, pro děti 6-10 let, pro děti 11-18 let

 

Hudební dovednosti 1: pro studenty: podpora předmětů KHK/HUDO1-4

                                     pro veřejnost 18+ : základy hry na klávesový nástroj a pěvecké techniky

Hudební teorie 1: pro studenty: podpora předmětu KHK/HTE

 

Hra na nástroj 1: pro studenty: podpora předmětů KHK/HNN1-6

                            pro veřejnost 18+t: základy hry na klávesový nástroj

 

Keybord: začátečníci i pokročilí bez omezení věku

 

Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky: 

pro studenty: podpora předmětů KHK/IND1-4

pro veřejnost 18+: pro pokročilé ve hře na klávesový nástroj

 

Klavírní hra jako součást vzdělávání budoucího učitele: pro veřejnost 18+

 

Pěvecká výchova 1: pro studenty: podpora předmětů KHK/PEV1-6

                                  pro veřejnost 18+: základy pěvecké techniky

 

Zobcová flétna: pro začátečníky bez omezení věku

Cena za kurz: je odstupňována dle počtu lekcí a účastníků na jedné hodině (dělí se pak odpovídajícím poměrem mezi všechny frekventanty; lze i individuálně). Pokyny k platbě kurzovného budou podány na 1. hodině. S případnými dotazy se můžete obrátit na Bc. Kateřinu Benešovskou. Info na e-mailu benesovk@khk.zcu.cz.

rozsah kurzu

individuální hodiny

2 účastníci na lekci

3 účastníci na lekci

5 účastníků na lekci/ cena za semestr

5 a více účastníků na lekci/ cena za semestr

5 lekcí/45 min.

1.665,- Kč

840,- Kč

600,- Kč

10 lekcí/45 min.

2.940,- Kč

1.470,- Kč

1.000,- Kč

15 lekcí/45 min.

4.215,- Kč

2.110,- Kč

1.450,- Kč

20 lekcí/45 min.

5.490,- Kč

2.750,- Kč

1.900,- Kč

1.100,- Kč

800,- Kč

Výstupem je Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělání na ZČU.

Přihlášky: zaslat vyplněný formulář na email benesovk@khk.zcu.cz.

Způsob platby:

č. účtu: 4811530257/0100

variabilní symbol: 424825

specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

zpráva pro příjemce (poznámka): Název kurzu a příjmení účastníka

KHK si vyhrazuje kurz neotevřít z důvodu naplnění.

Patička