Přejít k obsahu

Informace pro uchazeče o studium

 • S dotazy ohledně studia na katedře hudební kultury se můžete obracet na:

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. -   vedoucí KHK, kontaktní učitelka

 

 • Informace o přijímacím řízení na rok 2018/19

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek:

a) bakalářské studijní programy: do 31. 3. 2018,
b) navazující magisterské studijní programy do 31. 3. 2018

Termíny přijímacích zkoušek:

Na bakalářské studijní obory a na magisterský studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se bude přijímací zkouška konat v termínu od 4. do 8. června 2018. Ve stejném termínu se bude konat i talentová zkouška na bakalářské obory Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání, Hudba se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Tělesná výchova a sport.
Přijímací zkouška na navazující magisterské studijní obory se bude konat od 18. do 19. června 2018.
Přijímací zkouška do doktorských studijních oborů se bude konat v červnu 2018.
Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory se bude konat 18. července 2018.

Administrativní poplatek za přijímací řízení:

Výše administrativního poplatku na všechny obory je 500 Kč. Pokud uchazeč podává více přihlášek, je nutno uhradit administrativní poplatek za každou přihlášku zvlášť. Údaje pro platbu se uchazeči vygenerují automaticky po podání elektronické přihlášky.

Pozvání na přijímací zkoušku:

Fakulta uchazečům nezasílá pozvánku na přijímací zkoušku. Termín, místo a další nutné informace budou zveřejněny na webu fakulty nejdéle jeden měsíc před termínem konání zkoušky.

Obecné informace o přijímacím řízení na rok 2018/19 najdete zde.

 

 • Seznam otevíraných oborů a podrobné podmínky přijímání pro akademický rok 2018/19:

 1. Bakalářské prezenční studium: Hudba se zaměřením na vzdělávání

 2. Navazující magisterské prezenční studium: Učitelství hudební výchovy na ZŠ:                                                                                                                                                                                                                                         anglický jazyk – hudební výchova (prezenční studium)
  český jazyk – hudební výchova (PS)
  dějepis – hudební výchova (PS)
 3. Navazující magisterské prezenční studium: Učitelství hudební výchovy na SŠ :

  český jazyk – hudební výchova (PS)
  německý jazyk – hudební výchova (PS)
  ruský jazyk – hudební výchova (PS)
  tělesná výchova – hudební výchova (PS)
  hudební výchova – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ (PS)

 

Přijímací zkoušky nanečisto 2018/19 - více zde

 

Patička