Přejít k obsahu

Studijní materiály

Cvičebny hry na klavír KL 202a, 202b a 122a
Studovna periodik UK ZČU časopis Hudební rozhledy

VOD_VDO

Bach_Jesus, unser Tros..
Bach_So, oft ich maine Tabaksfeife
Bendl_Kozička
Křička_Kozlíčkovo naučení_1
Křička_Kozlíčkovo naučení_2
O řebíčku zahradnický
Ryba_Ukolébavka
Schubert_Ave Maria_1
Schubert_Ave Maria_2
Schubert_Ave Maria_3
Schubert_Ave Maria_4
VDO1, VOD1_ZS17-18

UPS - Úvod do hudební psychologie

Vliv výuky hudby na rozvoj mozku nadaného dítěte
Bentley
Test hudebně sluchových schopností - formulář
Výtah - Psychologie pěveckých dovedností
Témata ke zkoušce
Psychologie hudby – referáty
Hry s hudbou

PEV, SBZ - část Pěvecká výchova

PEV6_3LS_2016
PEV5_ZS_2016 (1)
seznam písní PEV1-PEV6_novy
PEV4_2LS_2016
PEV3_2ZS_2016
PEV2_1LS_2016
PEV1_1ZS_2016 (4)

OHR a OHZ - Organizace hudebního života v regionu a Organizace hudebního života

KHK/OHR 2, 3 a KHK/OHZ 1, 2, 3 bloková výuka
KHK/OHZ a KHK/OHR

HVP3 - Hudebně výkonná praxe 3

KHK/HVP3 (Hudebně výkonná praxe 3) bezkontaktní výuka

HUVY - Hudební výchova

KHK/HUVY - požadavky k zápočtu a zkoušce 2014/15

HUP - Hudební pedagogika

Záznam z pozorování
Požadavky, otázky
Metody hudební pedagogiky

HUF1 - Hudební formy 1

HUF1 úkol 3
KHK/HUF1 úkol 1
KHK/HUF1 úkol 2

HUDO4 - Hudební dovednosti 4

KHK_HUDO4_požadavky

HUDO2 - Hudební dovednosti 2

KHK_HUDO2_pozadavky

HSO - Hudební sondy

KHK/HSO - 2013/14 letní semestr - plán předmětu

HPP - Hudební psychologie a pedagogika

Prchal - Populární hudba a její místo v současné hudební výchově - část 2
Poslech, konkretizace obsahu díla
Prchal - Populární hudba a její místo v současné hudební výchově
HPP - projekt - ukázka - Baroko
HPP - materiály - didaktika - 3

HOP - Hudebně organizační praxe

Potvrzení o absolvování předmětu Hudebně organizační praxe

HOD - Hudba od 20. stol.

KHK/HOD - Expresionismus

HAK2 - Hudební aktivity 2

KHK/HAK2 (Hudební aktivity 2) bezkontaktní výuka

ESA - Estetické a sociologické aspekty hudby

ESA - Estetické a sociologické aspekty hudby

DIH1, 2 - Didaktika hudební výchovy 1, 2

Didakticke_pomocky PZ
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - část C
Materiály - Otázky DIH2
Klíčové kompetence Hv
DIH1 úvod
SMART Board manual

DHV1, 2 - Didaktika hudební výchovy 1, 2

Didakticke_pomocky PZ

DEH - Dějiny hudby

KHK/DEH2 - poslechy, obsah CD
KHK/DEH3 - Ruská opera 19. století - základní informace
KHK/DEH1 - Počátky středověku a gregoriánského chorálu v Čechách
DEH1 - poslechy - seznam skladeb na CD
KHK/DEH1 - doporučená literatura

CSH - Dějiny české hudby ve 20. a 21. stol.

KHK/CSH - Eben, Kopelent
KHK/CSH - Luboš Fišer, Josef Berg (brněnská škola)
KHK/CSH - Hurník, Mácha, Kalabis
KHK/CSH - Svatopluk Havelka a Jeroným Pražský
KHK/CSH - Sommer, Husa, Jan Novák
KHK/CSH - Významní nositelé české hudební tradice narození v období 1900 – 1920 (Václav Trojan, Jan Hanuš, Jiří Pauer)
KHK/CSH - Kabeláč a Kl. Slavický
KHK/CSH - Mánes a generace narozená po r. 1900
KHK/CSH - Zakladatelé české moderní hudby narození před r. 1885

Bibliografické citace dokumentů

Nová citační norma ČSN ISO690 Nová citační norma ČSN ISO690
Generátor citací http://www.citace.com/generator.php
Archív

Patička