Přejít k obsahu

Vedlejší sloup - obecné informace

Student bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání musí po absolvování prvního semestru (fundamentu) povinně volit vedlejší sloup.

Absolvované zkoušky a zápočty v rámci bc. studia Hudba se zaměřením na vzdělávání - vedlejší sloup - jsou součástí Doložky k bakalářskému diplomu.

Dále je uvedený vedlejší sloup přípravou pro aprobační kombinaci v navazujícím magisterském studiu s hudební výchovou.

Aktuálně nabízené obory v rámci vedlejších sloupů a následných učitelských aprobací lze najít na webových stránkách pedagogické fakulty.

 

V případě Vašich dotazů se obraťte na dr. Feiferlíkovou.

Přijímací zkoušky do vedlejšího sloupu 2015/16
obor Hudba se zaměřením na vzdělávání

 

  1. hlasová disposice - uchazeč si připraví a se smyslem pro přednes zazpívá dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá, pomalá)
  2. uchazeč prokáže schopnost zazpívat tyto písně od zadaných tónů, popř. zahraných akordů

 

Zkouška ze hry na nástroj

Klavír:

  • jedna kratší skladba, na které uchazeč prokáže své technické a výrazové dovednosti 
  • jedna píseň lidová, popř. nonartificiální s odpovídajícím akordickým doprovodem

(v rozkladech či rytmizovaně)

Ostatní nástroje:

  • jedna kratší skladba, na které uchazeč prokáže své technické a výrazové dovednosti 
  • jedna píseň lidová, popř. nonartificiální


Uchazeči přinesou ke zkoušce:

  • Svůj vlastní přenosný hudební nástroj (v případě, že absolvují přijímací zkoušky z jiného nástroje než z klavíru) a veškerý u zkoušky hraný notový materiál.  
  • Nález od lékaře foniatra o hlasových předpokladech pro studium Hudba se zaměřením na vzdělávání – ne starší než 3 měsíce. Možno dodat na KHK do 31. 10. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička