Přejít k obsahu

Témata kvalifikačních prací

Témata bakalářských prací 2018/19

pro studenty 2. ročníku bc. studia v ak. roce 2017/18. Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 19.6.2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, PhD.

Témata diplomových prací 2018/19

Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 10. 12. 2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, Ph.D.

Vyhláška děkana č. 1VD/2018 - Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce

33R/2017 Zveřejňování kvalifikačních prací
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/19626/33R-2017-Zverejnovani_kvalifikacnich_praci.pdf

Platné pokyny a vyhlášky ke kvalifikačním pracím

1. POKYNY K ZADÁNÍ VŠKP 20.04.2017
2. POKYNY K VYPRACOVÁNÍ VŠKP 20.04.2017
3. POKYNY K ODEVZDÁNÍ VŠKP1 12.04.2018
4. HODNOCENÍ VŠKP 20.04.2017
Postup odevzdání kvalifikační práce, přihlášení k obhajobě a k SZZ 24.09.2015
Bibliografické citace dokumentů dle normy ČSN ISO 690 Generátor citací najdete na internetových stránkách http://www.citace.com/generator.php. 03.07.2015

Šablony

Priklad zpracovani_BP_DP_forma 24.09.2015
Desky - bakalářská práce 13.03.2013
Desky - diplomová práce 13.03.2013

Patička