Přejít k obsahu

Kontakty

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra hudební výchovy a kultury
Klatovská 51
306 14 PlzeňS dotazy týkajících se studijních záležitostí vám poradí:

  • Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. – obecné studijní záležitosti na KHK
tel.: +420 377 63 6202
e-mail: feiferlo@khk.zcu.cz
  • Doc. PaedDr. Daniela Mandysová – kombinované studium učitelství 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mandyska@khk.zcu.cz
  •  Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – prezenční studium 1. st. ZŠ
tel.: +420 377 63 6221
e-mail: mslaviko@khk.zcu.cz
  •  PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. – prezenční a kombinované studium učitelství MŠ
tel.: +420 377 63 6206
e-mail: Stepanka.Liskova@pilsFree.net

 

Kontaktní osoba:

Martina Šurkalová
tel.: +420 377 63 6493
e-mail: suromar@kvk.zcu.cz
Úterý: 13.00 - 15.00 hod.
V ostatní dny na KVK 
Pondělí - 9.00 - 15.00 hodin     KL324
Úterý - 9.00 - 12.00 hodin     KL324         13:00 - 15:00 KL 204 (KHK)
Středa - 9.00 - 15.00 hodin     KL324
Čtvrtek - 9.00 - 12.00 hodin     KL324
Pátek - 9.00 - 11.00 hodin     KL324
 
Kontaktní údaje na akademické pracovníky katedry najdete v podsekci Konzultační hodiny.
 


Mapa

 

 

 

 

 

Patička