Přejít k obsahu

Nabídka stáží v Číně

 

stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019,

jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou
semestrů v akademickém roce 2018/2019.

*Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.*

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10

Sborník SVK2017-020

Nabídka stáže v USA

festival Memphis in May

https://www.facebook.com/ZCU.CZ/photos/a.152287798278315.1073741833.122209444619484/832688906904864/?type=3&theater

Festival české inovace

Koná se již 30.11.

https://www.facebook.com/ZCU.CZ/photos/a.152287798278315.1073741833.122209444619484/839399276233827/?type=3&theater

Den otevřených dveří

Pozvánky k přijímacím zkouškám

 

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční4. až 8. června 2018.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

http://fpe.zcu.cz/study/applicants/pozvanky.html

 

Srdečně vás zveme na konferenci

HRMŠ

Studentské hodnocení kvality výuky

Každý student má možnost se pravidelně vyjádřit ke kvalitě výuky v daném semestru v  anketě Studentské hodnocení kvality výuky.

Děkujeme za vaše cenné názory.

HUDO 2017/18-přidělení k vyučující

Západočeské hudební centrum si vás dovoluje pozvat na

4. ročník speváckej súťaže BlueNote 2017

Nejlepší slovenská vokální a cappella Fragile a Soňa Norisová

studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II navázala na loňskou podobně zaměřenou akci.

Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením docentky Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.17.5.2017koncert Bartoloměj

Studentská vědecká konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

Katedra hudební kultury FPE ZČU Vás zve na akci
 

Studentská vědecká konference
 

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního

a mladšího školního věku II

 

dne 5. října od 14:45 v učebně Kl 310

KONCERT HVĚZD

 Jitka Hosprová (viola)

Lucie Hilscherová (mezzosoprán)

Miroslav Sekera (klavír)

 

Dvořák - Brahms - Bezděk  

 

18. října 2017 v 19.30 hodin

Dům hudby

sál Antonína Dvořáka - Husova 30, Plzeň

 

Doprovodný program ve foyer Domu hudby:

Výstava "Studovali u nás....“

Katedra hudební kultury FPE ZČU Plzeň

ROS1 POZOR ZMĚNA

Bloková výuka s referáty se koná 2.11. a 16.11. vždy 14,30 - 16,00 v KL 310. Další event. termíny budou projednány na seminářích. Studenti si vytvoří skupiny po třech a připraví PPT prezentaci analýzy skladby, která ve zvuku trvá cca 7-10 min. Tato skladba musí vzniknout do roku 1900 (nejlépe klasicismus nebo romantismus). Podmínkou je, že musí být připravena nahrávka a noty s ní v souladu. Osnova referátu:

1. Krátký historický úvod
2. Přehrávka skladby
3. analýza skladby (vzorec a jeho popis)
4. způsob využití skladby ve škole

Délka referátu cca 30 min. Studenti nahlásí do 30.10. mailem doc. Bezděkovi složení skupin a vybrané skladby k analýze.

Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Tribuna komorní písně 2017 TAJEMSTVÍ VÍRY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 20.9., 19,00

Lucie Hilscherová – mezzosoprán               

Linda Sítková – varhany

Plzeň - Újezd hledá pro svůj dětský sbor Zvoneček sbormistra/ sbormistryni

Základní škola Plzeň - Újezd hledá pro svůj dětský sbor Zvoneček sbormistra/ sbormistryni. Jedná se o vedení zájmového kroužku dětí 1. - 5. třídy, který se koná jedenkrát týdně 60 min v odpoledních hodinách.
Pracovní poměr: DPP
Mzda: 100,- Kč/ hod
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Mgr. Ilonu Pleskačovou, zástupkyni ředitelky školy, tel.: 378 027 047, e-mail: pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Učitel HV na ZŠ Rokycany

ZŠ Rokycany přijme učitele Hv na 2 hodiny, 7. a 8. třída, úterý 11.50-13.30
Kontakt: ředitelka Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D., tel. 736182857

Termíny podzimních SZZ a obhajob

SZZ - 5. 9.
obhajoby - 13. 9.

POKYNY KHK K ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

 

2. termín -ODEVZDÁNÍ do 30.6. – Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem tajemnici katedry p. Benešovské (benesovk@khk.zcu.cz nebo tel. 603 372 607) v době od 8.00 do 14.30 hod, nejpozději však do 29. 6.,

nejlépe po domluvě přesného času s tajemnicí.

 

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí se konala 9. a 10. června 2017 na UK v Praze.


 Cerna-Lejnarova

Ve 2. kategorii oboru Hra na klavír získala Pavlína Černá (vlevo) 3. cenu. Na soutěži vystoupili studenti ze všech českých pedagogických fakult, dále z Polska a Slovenska. Z plzeňské fakulty se soutěže úspěšně zúčastnila ještě zpěvačka Barbora Lejnarová (vpravo). Gratulujeme!

Katedra hudební kultury hostila brazilskou profesorku

Katedra hudební kultury pedagogické fakulty přivítala na jaře letošního roku profesorku Gladis Falavignu z Brazílie.
Profesorka Gladis Falavigna z brazilské State University of Rio Grande do Sul pobývala na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity od 26. dubna do 2. června. Pracovala zde na výzkumném úkolu, kdy pomocí dotazníků na základních a středních školách zjišťovala podmínky, organizaci a atmosféru našeho školství. Stejný výzkum probíhá i na školách v Portugalsku a v Brazílii a výsledky budou následně porovnávány. Cílem brazilského vládního výzkumu je inovovat brazilské základní školství. Kromě výzkumu navštívila také nespočet kulturních akcí, které univerzita a město nabízejí.

gladis

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na blížící se koncerty:

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou nabízí zaměstnání

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

ÚČINKUJÍ
MALMÖ ACADEMIC ORCHESTRA & CHOIR
IDA RÄNZLÖV, MEZZOSOPRÁN
DANIEL HANSSON, DIRIGENT
17. června 2017 v 19h chrám sv. Bartoloměje,Náměstí Republiky Plzeň

                                                      

PAMFILA nová ZUŠ ve Velkých Losinách

Volnočasové kurzy - hra na keybord, flétnu, pohybové aktivity...

Katedra hudební kultury si vás dovoluje oslovit s nabídkou volnočasových kurzů pro rok 2017/18.

kurzy czv
Kurzy budou probíhat od  25. září 2017 v objektu FPE na Klatovské 51.

Podrobný rozpis volnočasových kurzů naleznete zde.

V případě zájmu, prosím vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete nejpozději do 11. 9. na:
 benesovk@khk.zcu.cz

                            kurzy

Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta.

Závěrečný koncert akademického roku

Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické pořádá koncert u příležitosti konce akademického roku v katedrále sv. Bartoloměje, na který jsou zváni všichni akademičtí pracovníci, zaměstnanci, studenti i široká veřejnost.

Pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera vystoupí:

Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Consortium musicum, Laetitia Praha
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Program koncertu:

François-Joseph Krafft (1721–1795) – Benedicamus Domino
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714) – Halleluja
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse) pro sóla, sbor a orchestr (1768)
Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770–1839) – Te Deum in D (k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr
 

Přijměte pozvání na tento nevšední kulturní zážitek. Vstup je zdarma.

SVK1-2017-015 Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou II.

12. května 2017, v 9,30 v KL 310

harmonogram

OHZ, OHR, HOP -bloková výuka

OHZ, OHR, HOP všech typů

Bloková výuka se koná 6.6. v 15 hod. v č. 317. Všichni si připraví informaci o svých hudebně organizátorských aktivitách, kterou zde v pětiminutovém výstupu přednesou.

Letní termín obhajob BP/DP

Letní termín obhajob BP/DP-KHK 2017 je stanoven na 14. 6. 2017

Termín SZZ-KHK 2017

Termín pro letošní řádný termín SZZ na KHK je stanoven na 7. 6. 2017

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017/2018 ● JAPONSKO


*Bližší informace: *

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

POKYNY KHK K ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

1/  ODEVZDÁNÍ do 30. 4. (katedrou vypsaný termín) – pak se student může přihlásit na květnový/červnový termín SZZ, v případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den

Požadavky na odevzdání:

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)     přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 

2/ ODEVZDÁNÍ do 30.6. – pak se student hlásí až na srpnový/zářijový termín SZZ, v případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den

Požadavky na odevzdání:

a)      do 15. 4. písemně zaslat vedoucímu katedry řádné zdůvodnění nedodržení termínu k odevzdání kvalifikační práce vypsaného katedrou

b)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

c)      přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 

Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem tajemnici katedry p. Benešovské (benesovk@khk.zcu.cz nebo tel. 603 372 607) v době od 8.00 do 14.30 hod.

 

UPOZORNĚNÍ:

Pokud student práci vůbec neodevzdá a ani nepožádá o náhradní termín odevzdání nebo jeho žádosti děkan nevyhoví, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni).

 

ArtCamp 2017

ERASMUS FESTIVAL na UJEP

Milé studentky, milí studenti,

přijměte naše pozvání na ERASMUS FESTIVAL, který se uskuteční v úterý 18. 4. 2017 od 14:00-22:00 h v Kampusu UJEP (před budovou Fakulty umění a designu UJEP).

Těšit se můžete na hudební vystoupení Jakuba Děkana, Last Station či Studentské kapely. Prezentace studentských výjezdů do zahraničí díky programu Erasmus budou doplněny ochutnávkou zahraniční kuchyně. V rámci doprovodného programu můžete kromě jiného shlédnout i výstavu fotek studentů, kteří již mají za sebou pozitivní zkušenost se studiem v zahraničí právě díky Erasmus.

Vstup je zdarma, tak neváhejte a přijďte se s námi pobavit.

Více informací naleznete na:

https://www.facebook.com/events/657967651053899/?active_tab=about

*Abstraktová**verze* ProQuest Dissertations & Theses A&I obsahuje *4

Databáze je dostupná z http://search.proquest.com/pqdt, odkaz z webu UK:
http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/dlelicence.html?id=142

HUDO-přidělení k vyučující

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Vejvoda


Etnomuzikolog a absolvent fakulty pedagogické Zdeněk Vejvoda převzal od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako středoškolský učitel i jako učitel základní školy. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.


Další informace zde.

Foto: ČTK

Přijímací zkoušky nanečisto 2017/2018

Kdy: středa 5. 4. 2017 od 14.00 hod.

Kde: v prostorách katedry hudební kultury (KHK) – Klatovská 51, Plzeň; učebna KL310 (2. patro)

Více info zde.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob vysokoškolských kvalifikačních prací

 

Vážení studenti, termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob vysokoškolských kvalifikačních prací najdete po přihlášení Orion loginem na internetových stránkách FPE:

Fakulta pedagogická  >  Studium  >  Pro studenty  >  Státní závěrečné zkoušky

Operní role absolventky pedagogické fakulty byla uvedena v knize nejhodnotnějších hudebních počinů


Operní role absolventky pedagogické fakulty byla uvedena v knize nejhodnotnějších hudebních počinů
Absolventka a pedagožka KHK FPE Lucie Hilscherová se za svůj výkon v náročné opěře Aloise Háby Nová země dostala do knihy Kdo umí, učí, která obsahuje 10 nejhodnotnějších hudebních počinů za posledních 5 let.

Knihu vydala centrála Registru uměleckých výstupů (RUV), která vybírala na základě anonymní ankety mezi koordinátory RUV jednotlivých škol. V obrovské konkurenci výstupů z AMU v Praze, JAMU v Brně a dalších vysokých škol z celé ČR byla do první desítky vybrána právě Lucie Hilscherová za roli v opeře Aloise Háby Nová země.  

Interpretační soutěž pedagogických fakult

Soutěž se bude konat 9. a 10. června 2017. K tradičním oborům (klavír, zpěv, smyčce, ostatní nástroje) bude připojeno ještě sbormistrovství.

Pozvánka, přihláška.

Sborník SVK2016-003

Sborník SVK2016-002

2. místo Anny Ungrové v soutěži BlueNote 2016

Počátkem prosince proběhla na Slovensku pěvecká sotěž BlueNote 2016. Naše studentka Anna Ungrová se umístila jako druhá. Gratulujeme.

20161201_151255

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.


 
Studenti katedry hudební kultury se zapojili do studentské vědecké konference
V prostorách katedry hudební kultury pedagogické fakulty se v pátek 11. listopadu konala studentská vědecká konference na téma Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Cílem konference bylo zapojení studentů magisterského oboru do výzkumné činnosti katedry hudební kultury, získání zkušeností studentů s vystupováním na vědeckých konferencích nebo podobných odborných jednáních a možnost veřejné prezentace témat, která budou následně předmětem diplomových prací. Studenti získávají zkušenosti též s organizačním zajištěním činnosti týmu, s propagací a prezentací výsledků.

Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole. Jejich příspěvky se vztahují k oblasti hudební tvořivosti dětí (M. Kimmelová, Dětská hudební tvořivost), k hudebně dramatizačním činnostem ve spojení s činnostmi pěveckými (L. Karasová, Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku) nebo výtvarnými (L. Fleissigová, Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku). Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy byla tématem vystoupení R. Polákové. I. Pilecká se zabývala problematikou uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na 1. stupni základní školy. S tématem Chodské lidové písně ve výuce na základních školách přispěla H. Jindřichová.

Vystupující a referující studentky jsou všechny z kombinované formy studia a nutno konstatovat, že svými praktickými zkušenostmi, schopností reflexe školské praxe a jejích problémů, a také osobním nasazením při tvorbě příspěvku mohou být příkladem studentům prezenčního studia. Všechna vystoupení byla přijata se zájmem a vzbudila diskusi z řad přítomných studentů a pedagogů katedry.

Úvodním slovem přispěl pan proděkan pro pedagogickou praxi Josef Kepka, konferenci řídila řešitelka grantového projektu Marie Slavíková.


Výstupem ze studentské vědecké konference bude šest diplomových prací a elektronický sborník s příspěvky referujících.


Konference se mohla uskutečnit díky grantové podpoře ZČU.

INTER 2017-1.kolo

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-17 v akademickém roce 2017,

termín uzávěrky 1. kola je 6. 12. 2016. Více informací naleznete  v sekci zahraniční stáže.

KHK/ROS - semináře

KHK/ROS - semináře pokračují až do zápočtového týdne ve stejný den a čas. Jejich náplní bude příprava na SZZ, především zpracování dosud neprobraných otázek z hudby 20. a 21.století, harmonie atd.
Povinná literatura:
BEZDĚK, Jiří. Soudobá hudba před tabulí. 1. Plzeň: FPE ZČU, 2008. ISBN 978-80-7043-669-1.

JAZZ BEZ HRANIC A KONZERVATOŘ PLZEŇ POŘÁDAJÍ

Dílny určené všem hudebníkům bez rozdílu věku.

Závěrečný koncert pak všem posluchačům a příznivcům bez rozdílu hudebního vzdělání.

5.11. – sobota – 9.00 - 18.30h, sál Ant. Dvořáka

17.30h - závěrečný koncert společné zpívání s jazzbandem Mirky Novak

Konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku

Otevření nových odborných kurzů na katedře hudební kultury


Kurzy budou probíhat od  26. září 2016 v objektu FPE na Klatovské 51.

Podrobný rozpis volnočasových kurzů naleznete zde.

V případě zájmu, prosím vyplňte přihlášku a odešlete nejpozději do 23. 9. na:
 benesovk@khk.zcu.cz

Pokyny k platbě kurzovného budou podány na 1. hodině.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Bc. Kateřinu Benešovskou.

Těšíme se na viděnou, vaše KHK.

Nabídka stipendií do Mexika na základě mezinárodní smlouvy

Nabízeny jsou studijní nebo výzkumné pobyty (na rok 2017) pro české 
studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů.

Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách 
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26 


*Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016. *

Evropská dobrovolná služba v programu EU Erasmus+*

Sbory z pedagogické fakulty vystoupí na festivalu duchovní hudby

http://fpe.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2016/sbory.html

Proděkan Jiří Bezděk získal cenu na skladatelské soutěži

 

Jak pokulháváme za svými ideály - tak nazval proděkan Jiří Bezděk svoji 1. houslovou sonátu, kterou potleskem ocenil i Antonín Dvořák III., vnuk slavného skladatele.

Proděkan Jiří Bezděk převzal cenu v rámci slavnostního koncertu, který se uskutečnil 24. května v příbramské Galerii Františka Drtikola, kde také v podání bratrů Kosových zazněla Bezděkova oceněná sonáta. Skladatelská soutěž se konala v rámci 48. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Letošní ročník byl pojmenován podle emotivního dueta z Dvořákova Jakobína My cizinou jsme bloudili.

 

Patička