Přejít k obsahu

Letní termín obhajob BP/DP

Letní termín obhajob BP/DP-KHK 2017 je stanoven na 14. 6. 2017

Termín SZZ-KHK 2017

Termín pro letošní řádný termín SZZ na KHK je stanoven na 7. 6. 2017

Pozvánky k přijímacím zkouškám

 

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční 8. června 2017.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

http://fpe.zcu.cz/study/applicants/pozvanky.html

 

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017/2018 ● JAPONSKO


*Bližší informace: *

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

POKYNY KHK K ODEVZDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

1/  ODEVZDÁNÍ do 30. 4. (katedrou vypsaný termín) – pak se student může přihlásit na květnový/červnový termín SZZ, v případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den

Požadavky na odevzdání:

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)     přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 

2/ ODEVZDÁNÍ do 30.6. – pak se student hlásí až na srpnový/zářijový termín SZZ, v případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den

Požadavky na odevzdání:

a)      do 15. 4. písemně zaslat vedoucímu katedry řádné zdůvodnění nedodržení termínu k odevzdání kvalifikační práce vypsaného katedrou

b)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

c)      přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 

Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem tajemnici katedry p. Benešovské (benesovk@khk.zcu.cz nebo tel. 603 372 607) v době od 8.00 do 14.30 hod.

 

UPOZORNĚNÍ:

Pokud student práci vůbec neodevzdá a ani nepožádá o náhradní termín odevzdání nebo jeho žádosti děkan nevyhoví, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni).

 

Setkání s hudbou 26. 4. 2017

Koncert hudebních novinek 25.4.2017

ArtCamp 2017

ERASMUS FESTIVAL na UJEP

Milé studentky, milí studenti,

přijměte naše pozvání na ERASMUS FESTIVAL, který se uskuteční v úterý 18. 4. 2017 od 14:00-22:00 h v Kampusu UJEP (před budovou Fakulty umění a designu UJEP).

Těšit se můžete na hudební vystoupení Jakuba Děkana, Last Station či Studentské kapely. Prezentace studentských výjezdů do zahraničí díky programu Erasmus budou doplněny ochutnávkou zahraniční kuchyně. V rámci doprovodného programu můžete kromě jiného shlédnout i výstavu fotek studentů, kteří již mají za sebou pozitivní zkušenost se studiem v zahraničí právě díky Erasmus.

Vstup je zdarma, tak neváhejte a přijďte se s námi pobavit.

Více informací naleznete na:

https://www.facebook.com/events/657967651053899/?active_tab=about

doc. PhDr. Rudolf Siebr, CSc.

* 26. 1. 1926 - † 26. 3. 2017
vedoucí katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty v Plzni 1970–1990

zaměření vědecké činnosti:
Hudební teorie; teorie vyučování hudební výchovy; dějiny hudební výchovy.

*Abstraktová**verze* ProQuest Dissertations & Theses A&I obsahuje *4

Databáze je dostupná z http://search.proquest.com/pqdt, odkaz z webu UK:
http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/dlelicence.html?id=142

HUDO-přidělení k vyučující

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Vejvoda


Etnomuzikolog a absolvent fakulty pedagogické Zdeněk Vejvoda převzal od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako středoškolský učitel i jako učitel základní školy. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.


Další informace zde.

Foto: ČTK

Smetanovské dny

Přijímací zkoušky nanečisto 2017/2018

Kdy: středa 5. 4. 2017 od 14.00 hod.

Kde: v prostorách katedry hudební kultury (KHK) – Klatovská 51, Plzeň; učebna KL310 (2. patro)

Více info zde.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob vysokoškolských kvalifikačních prací

 

Vážení studenti, termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob vysokoškolských kvalifikačních prací najdete po přihlášení Orion loginem na internetových stránkách FPE:

Fakulta pedagogická  >  Studium  >  Pro studenty  >  Státní závěrečné zkoušky

Dovolujeme si Vás pozvat na dvě blížící se události.


27.2. (Po) - 19:30 - Rozhlas Plzeň - "Oživené partitury"

2.3. (Čt) - 19:30 - Dům hudby - "Miro Bartoš, Věra Müllerová a soubor Musica ad Gaudium"

Operní role absolventky pedagogické fakulty byla uvedena v knize nejhodnotnějších hudebních počinů


Operní role absolventky pedagogické fakulty byla uvedena v knize nejhodnotnějších hudebních počinů
Absolventka a pedagožka KHK FPE Lucie Hilscherová se za svůj výkon v náročné opěře Aloise Háby Nová země dostala do knihy Kdo umí, učí, která obsahuje 10 nejhodnotnějších hudebních počinů za posledních 5 let.
Hilscherová

Knihu vydala centrála Registru uměleckých výstupů (RUV), která vybírala na základě anonymní ankety mezi koordinátory RUV jednotlivých škol. V obrovské konkurenci výstupů z AMU v Praze, JAMU v Brně a dalších vysokých škol z celé ČR byla do první desítky vybrána právě Lucie Hilscherová za roli v opeře Aloise Háby Nová země.  

Interpretační soutěž pedagogických fakult

Soutěž se bude konat 9. a 10. června 2017. K tradičním oborům (klavír, zpěv, smyčce, ostatní nástroje) bude připojeno ještě sbormistrovství.

Pozvánka, přihláška.

Sborník SVK2016-003

Den otevřených dveří

Koncert pořádaný ZHC 18.1.2017 - středa od 19:30 v Domě hudby v Plzni

 Koncert Mira Bartoše, Věry Müllerové a souboru Musica ad Gaudium (Andrea Frídová, Dominika Pilecká, Václav Kapusta, Alena Tichá a Jaromír Tichý)

koncert (původně 18.1.2017) Miro Bartoše, Věry Müllerové a souboru Musica ad Gaudium je z důvodu onemocnění přeložen na 2.3.2017 od 19:30 v Domě hudby. 

Koncert k nedožitým 91. narozeninám prof. Jindřicha Durase

16.1.2017 - pondělí od 19:30 v Domě hudby v Plzni

Elektronické zpracování hudby -seminář

HOP, OHR, OHZ - bloková výuka

HOP, OHR, OHZ - bloková výuka pro všechny stupně uvedených předmětů se koná 10.1. od 14 hod. v KL 317

CSH - zkouška na zápočet

CSH - zkouška na zápočet se koná 17.1.2017 v KL 204d od 10,30 (kancelář doc. Bezděka)

HACV - zápočtový test

HACV - zápočtový test se koná 10.1.2017 od 15,30 v KL 310. K tomuto datu přijímám také ke kontrole ještě nepředložené harmonizace lidových písní.

ZŠ Radomyšl hledá učitele NJ-HV

Základní škola Radomyšl, o. Strakonice hledá učitele Nj – Hv či podobné aprobace, schopného dané předměty vyučovat. Nástup od školního roku 2017/18.Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy

Kontakty: 383 392 295 , 721 941 731

zs.radomysl@o2active.cz nebo jiripesl@email.cz

Sborník SVK2016-002

2. místo Anny Ungrové v soutěži BlueNote 2016

Počátkem prosince proběhla na Slovensku pěvecká sotěž BlueNote 2016. Naše studentka Anna Ungrová se umístila jako druhá. Gratulujeme.

20161201_151255

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.


 
Studenti katedry hudební kultury se zapojili do studentské vědecké konference
V prostorách katedry hudební kultury pedagogické fakulty se v pátek 11. listopadu konala studentská vědecká konference na téma Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 

Cílem konference bylo zapojení studentů magisterského oboru do výzkumné činnosti katedry hudební kultury, získání zkušeností studentů s vystupováním na vědeckých konferencích nebo podobných odborných jednáních a možnost veřejné prezentace témat, která budou následně předmětem diplomových prací. Studenti získávají zkušenosti též s organizačním zajištěním činnosti týmu, s propagací a prezentací výsledků.

Studentské vědecké konference se aktivně zúčastnilo šest studentek oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, které dlouhodobě projevují zájem o hudební výchovu a integraci hudebně výchovných činností do pedagogického procesu v mateřské nebo základní škole. Jejich příspěvky se vztahují k oblasti hudební tvořivosti dětí (M. Kimmelová, Dětská hudební tvořivost), k hudebně dramatizačním činnostem ve spojení s činnostmi pěveckými (L. Karasová, Pěvecké a hudebně dramatické činnosti dětí předškolního věku) nebo výtvarnými (L. Fleissigová, Hudebně dramatizační a výtvarné činnosti s dětmi předškolního věku). Integrace hudební výchovy do vyučovacích předmětů na 1. stupni základní školy byla tématem vystoupení R. Polákové. I. Pilecká se zabývala problematikou uplatnění zobcové flétny v hudební výchově na 1. stupni základní školy. S tématem Chodské lidové písně ve výuce na základních školách přispěla H. Jindřichová.

Vystupující a referující studentky jsou všechny z kombinované formy studia a nutno konstatovat, že svými praktickými zkušenostmi, schopností reflexe školské praxe a jejích problémů, a také osobním nasazením při tvorbě příspěvku mohou být příkladem studentům prezenčního studia. Všechna vystoupení byla přijata se zájmem a vzbudila diskusi z řad přítomných studentů a pedagogů katedry.

Úvodním slovem přispěl pan proděkan pro pedagogickou praxi Josef Kepka, konferenci řídila řešitelka grantového projektu Marie Slavíková.


Výstupem ze studentské vědecké konference bude šest diplomových prací a elektronický sborník s příspěvky referujících.


Konference se mohla uskutečnit díky grantové podpoře ZČU.

INTER 2017-1.kolo

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-17 v akademickém roce 2017,

termín uzávěrky 1. kola je 6. 12. 2016. Více informací naleznete  v sekci zahraniční stáže.

KHK/ROS - semináře

KHK/ROS - semináře pokračují až do zápočtového týdne ve stejný den a čas. Jejich náplní bude příprava na SZZ, především zpracování dosud neprobraných otázek z hudby 20. a 21.století, harmonie atd.
Povinná literatura:
BEZDĚK, Jiří. Soudobá hudba před tabulí. 1. Plzeň: FPE ZČU, 2008. ISBN 978-80-7043-669-1.

JAZZ BEZ HRANIC A KONZERVATOŘ PLZEŇ POŘÁDAJÍ

Dílny určené všem hudebníkům bez rozdílu věku.

Závěrečný koncert pak všem posluchačům a příznivcům bez rozdílu hudebního vzdělání.

5.11. – sobota – 9.00 - 18.30h, sál Ant. Dvořáka

17.30h - závěrečný koncert společné zpívání s jazzbandem Mirky Novak

Pracovní nabídka-Německo

Konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku

Otevření nových odborných kurzů na katedře hudební kultury


Kurzy budou probíhat od  26. září 2016 v objektu FPE na Klatovské 51.

Podrobný rozpis volnočasových kurzů naleznete zde.

V případě zájmu, prosím vyplňte přihlášku a odešlete nejpozději do 23. 9. na:
 benesovk@khk.zcu.cz

Pokyny k platbě kurzovného budou podány na 1. hodině.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Bc. Kateřinu Benešovskou.

Těšíme se na viděnou, vaše KHK.

Nabídka stipendií do Mexika na základě mezinárodní smlouvy

Nabízeny jsou studijní nebo výzkumné pobyty (na rok 2017) pro české 
studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů.

Podrobnou informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách 
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26 


*Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016. *

Konkurz

Evropská dobrovolná služba v programu EU Erasmus+*

Plzeňský dětský sbor hledá pedagoga

Sbory z pedagogické fakulty vystoupí na festivalu duchovní hudby

http://fpe.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2016/sbory.html

Proděkan Jiří Bezděk získal cenu na skladatelské soutěži

 

Jak pokulháváme za svými ideály - tak nazval proděkan Jiří Bezděk svoji 1. houslovou sonátu, kterou potleskem ocenil i Antonín Dvořák III., vnuk slavného skladatele.

Proděkan Jiří Bezděk převzal cenu v rámci slavnostního koncertu, který se uskutečnil 24. května v příbramské Galerii Františka Drtikola, kde také v podání bratrů Kosových zazněla Bezděkova oceněná sonáta. Skladatelská soutěž se konala v rámci 48. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Letošní ročník byl pojmenován podle emotivního dueta z Dvořákova Jakobína My cizinou jsme bloudili.

 

Harmonogram obhajob BP a DP - 25. 5. 2016

Pozvánka na studenstkou vědeckou konferenci v Plzni 11. 5. 2016

HUDO1

Pozvánka na studenstkou vědeckou konferenci v Plzni

Erasmus+ 2016/17-2. kolo

Chcete vycestovat v ak. roce 2016/17 do zahraničí s podporou programu Erasmus+, ale nestihli jste si podat přihlášku? Nevadí, máte druhou možnost. Přijďte na výběrové řízení na studijní pobyty či praktické stáže. Přihlásit se můžete do 27. 4. 2016

Více info zde:

http://www.pf.ujep.cz/zahranicni-vztahy

HUDO3

Vyhláška děkana č. 5VD/2016

SVOČ 2016

Pro akademický rok 2015-2016 vyhlašuje děkan FPE soutěž studentských vědeckých a odborných prací SVOČ-2016. Ktedrální kolo Soutěže studentských vědeckých a odborných prací SVOČ-2016 se koná 20. 4. v 10:00, v KL310. Studenti mohou své BP a DP do soutěže odevzdat do 15.4.

Rozdělení výuky hra na klavír a zpěv

Nová publikace - Nápadník pro mateřské školy

Nápadník pro mateřské školy  

 

Publikace Nápadník pro mateřské školy přináší aktuální pohled na vytváření, realizaci i hodnocení tematicky laděných celků v práci pedagogů mateřských škol. Měl by sloužit k dosažení výraznějšího souladu s požadavky na formální obsah i realizaci předškolního vzdělávání na úrovni tříd.

• Máji, zavoň kvítím – doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. – ukázka zde

Pochvalné ohodnocení

Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzní

Uzamčení cvičeben č. 202a a 202b

UPOZORŇĚNÍ. Z důvodu ničení majetku KHK v učebnách č. 202a a č. 202b, budou tyto místnosti uzamčeny. Klíče k nim je možné zapůjčit na vrátnici budovy na JISku.

Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP

Studenti 1. ročníku NMGR a 4. ročníku MGR, odevzdávají na katedře doc. Kuhnovi nebo tajemnici katedry do 11. 12. 2015.

Podrobné info naleznete v sekci bakalařské a diplomové práce.

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM na povinnost číst e-mailovou poštu

 Podle čl. 39 odst.3  platí:

„Každý student a ti zaměstnanci, u nichž to vyžaduje plnění pracovních povinností v souladu s druhem práce uvedeným v jejich pracovní smlouvě, jsou povinni zajistit si vytvoření individuální e-mailové adresy v rámci informačního systému ZČU a poté sledovat obsah na ni doručovaných zpráv“.

Patička