Přejít k obsahu

Přijímací řízení s ukázkami testů

Katedra historie - přijímací řízení, ukázky testů

Uchazeči o obor Historie se zaměřením na vzdělávání konají přijímací zkoušku organizovanou katedrou, Formou přijímací zkoušky je PÍSEMNÝ TEST zjišťující orientaci uchazeče v historických vědách. Požadavky vycházejí z učebních osnov dějepisu gymnázia, přičemž se znalosti z národních a světových dějin vyžadují až po současnost. Ukázkový test s řešením je k dispozici zde...

Přijímací zkoušky do magisterského programu Učitelství dějepisu pro základní školy jsou vykonávány formou písemného testu zjišťujícího orientaci uchazeče v historických vědách. Uchazeč prokáže znalosti a dovednosti vyplývající z absolvovaných předmětů oboru Historie se zaměřením na vzdělávání, příp. oborů blízkých. Znalosti z národních a světových dějin zahrnují i problematiku nejnovějších dějin. Ukázkový test i s řešením se nachází zde...


Kontakt:
Katedra historie FPE ZČU,
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 636 601; fax : +420 377 636 612; mail: emrazova@khi.zcu.cz


 

Patička