Přejít k obsahu

Publikace za rok 2009

  Počet Rok
Počet titulů 5
KRAUSOVÁ, M. "Škamna nade Mží" - konference katedry historie FPE. Stady, 2009, roč. 3, č. 1, s. 8.
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Die Sage vom bestraften Herrn : ein Beispiel aus dem böhmisch-bayrischen Grenzgebiet. In Oberpfälzer Heimatspiegel 2010. Pressath: Verlag der Buchhandlung Eckhard Bodner, 2009. s. 154-163. ISBN: 978-3-937117-78-2
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Karel Řeháček, Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920), Plzeň, nákladem vlastním 2008, 182 s., ISBN 978-80-254-3358-4. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 2, s. 469-471. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
KRAUSOVÁ, M. Naděžda Morávková, Miloslav Bělohlávek a Plzeňská historická škola. Cesty plzeňského odborného dějepisectví. Část I. (Od počátků do roku 1965), Plzeň, Ševčík nakladatelství 2008, 311 s., ISBN 978-80-7291-202-5. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 2, s. 433-434. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace
STOČES, J. Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky. Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 3, s. 533-558. ISSN: 0862-6111
  Detail publikace

Patička