Přejít k obsahu


 width=

PROSBA O POMOC PŘI VĚDECKÉM VÝZKUMU

Ewelina Okrutna, doktorandka Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu, připravuje disertační práci o názorech vysokoškolské mládež na manželství a rodinu, a proto se obrací i na studenty českých univerzit s prosbou o pomoc. Dotazník, který naleznete pod tímto textemje anonymní a slouží výhradně pro vědecké účely. Katedra historie FPE ZČU podporuje tuto žádost a prosí všechny své posluchače o spolupráci.


 width=

SOUTĚŽ SOHI 2018: HRY A HRAČKY NAŠICH RODIČŮ A PRARODIČŮ

SOHI (Society of Oral History) při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje ve dvou kategoriích IV. ročník soutěže pro základní školy Plzeňského kraje.

I. 6. a 7. třída ZŠ a prima a sekunda osmiletých gymnázií

II. 8. a 9. třída ZŠ a tercie a kvinta osmiletých gymnázií

Zeptejte se svých rodičů a prarodičů, jak a s čím si nevíce hráli jako děti. Zamyslete se nad tím, jak se jejich hry a hračky lišily od těch vašich. Napište zamyšlení nad tímto tématem. Svoje vyprávění můžete doplnit fotografiemi hraček a her. 

Vyhrát můžete: krásný dron, volnou vstupneku do Techmánie, slevu na zájezd do Izraele, společneské hry, jakož i řadu cen dalších.

Samotné práce by měly mít rozsah 1 - 2 strany formátu A4 (velikost písma 12, jednoduché řádkování). V práci by se měly objevit citace z rozhovorů (zeptejte se minimálně dvou pamětníků)

 width=

Příspěvky posílejte do 30. dubna 2018 na mailovou adresu fritzovamarie@gmail.com

Slavnostní vyhlášení vítětných příspěvků a předání cen proběhne v prvním týdnu měsíce června 2018 v prostorách katedry historie FPE ZČU. Přesný termín sdělím s dostatečným předstihem.

Sponzory letošního ročníku jsou - Techmania, CK Avetour, CA Karel Hrdlička, Studio 5ka


 width=

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Katedra historie Fakulty pedagogické a katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války, 370. výročí vestfálského míru a 400. výročí dobytí Plzně Mansfeldem pořádají ve dnech 14. – 16. listopadu 2018 mezinárodní konferenci

TŘICETILETÁ VÁLKA V ČESKÝCH ZEMÍCH:

DOBA. UDÁLOSTI. LIDÉ. KULTURA.

Podrobnosti a program konference naleznete v textu, který lze číst a stahovat právě zde...


 width=

Křest nové knihy Naděždy Morávkové

 width=

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Západočeská galerie v Plzni Vás srdečně zvou na slavnostní představení knihy Naděždy Morávkové "Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty", kteréžto proběhne ve středu 7. června 2017 v 19:00 ve výstavní síni Masné krámy (Křižíkovy sady 353/13 Plzeň). Průvodcem večera bude pan Jiří Hlobil.


 width=

Konference Ženské téma ve výchově a vzdělávání

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, Státní oblastní archiv v Plzni a Středisko orální historie SOHI pořádají dne 13. června 2017 odbornou vědeckou konferenci "Ženské téma ve výchově a vzdělávání". Podrobnosti a program konference naleznete na plakátu, který se ukrývá právě zde...


Konference Život a dílo Josefa Františka Smetany

Před sto lety byl v Plzni založilo několik nadšených plzeňských učenců Českou astronomickou společnost. K nim mimo jakoukoli patřil i obrozenec, fyzik, astronom, učitel, básník, jakož i strýc skladatele Bedřicha Smetany, Josef František Smetana. Netoliko jako vzpomínku na historickou událost a její protagonisty uspořádala Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni ve dnech 10. a 11. března v prostorách Západočeského muzea v titulku zmíněnou konferenci, k jejímuž zdárnému a po všech stranách úspěšnému průběhu přispěli jak děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a člen pořádající pobočky, Miroslav Randa, tak náměstek plzeňského primátora a hejtmana Plzeškého kraje, Martin Baxa, ale - a to v míře nemalé - i členové Katededry historie FPE ZČU, konkrétně Jan Kumpera, Naděžda Morávková a Karel Řeháček...


 width=

Dějiny, které se ukrývají v hlíně

Unikátní historické prameny, které se skrývají pod současným povrchem v podobě archeologických terénů, představí na přednášce nazvané Dějiny ukryté v hlíně archeolog Petr Juřina. Přednáška se koná 28. 2. od 17 hodin v Západočeském muzeu. Podrobnosti naleznete zde...


 width=

SOUTĚŽ SOHI 2017

SOHI (Society of Oral History) při katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje ve dvou kategoriích III. ročník soutěže pro základní školy Plzeňského kraje.

I. Zajímavá historická událost očima mého dědečka nebo babičky

II. Jak moderní technologie změnily náš život

Podrobnosti i mnohé další údaje naleznete, pokud si stáhnete přiložený plakát...

Sestřih rozhovoru M. Breitfeldera k 98. výročí vzniku Československé republiky (ČT24, 28. října 2016)

Facebook Google +I. KONGRES CZECHOZNAWSTWA POLSKIEGO

Vědecký kongres, věnovaný současnému stavu bádání a znalostí o české problematice v Polsku se uskutečnil ve dnech 24. - 26. října 2016 v polském univerzitním městě Wrocław. Program kongresu zahrnoval řadu sekcí zaměřených na bohemistiku, česko - polské vztahy v očích český a polských historiků, české autory v polské publicistice a překladech, didaktice a učebnicím historie, koncepci polsko - českého právnického slovníku atd. zazněla řada zajímavých přednášek, nových informací i podnětných diskusních příspěvků. Na odborných i společenských akcích, které byly spoučástí kongresu - patronát mj. převzala velvyslankyně Polské republiky v Praze, prof. dr. hab., Grażyna Bernatowicz a velvyslanec České republiky ve Varšavě, PhDr. Jakub Karfík - zastupovali Katedru hisotorie FPE ZČU v Plzni N. Morávková a M. Breitfelder. Hlavními organizátory úspěšného a zajímavého kongresu byly Uniwersytet Wrocławsky, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe a Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

Kongres


Exkurze Řím 2017

Forum

Studijní exkurze do „věčného města“ je určena především studentům historie (pokud si exkurzi zapíší jako výběrovou EXZA, mohou získat zápočet), ale i bývalým posluchačům a dalším akademikům. Výběrová zahraniční exkurze Katedry historie FPE ZČU v Plzni  proběhne ve dnech 31. března - 6.dubna 2017.

Rámcový program: v pátek 31. 3. odpoledne odjezd z Plzně, v sobotu 1. dubna dopoledne odpočinková zastávka a prohlídka starobylého města Orvieto, odpoledne příjezd do Říma, ubytování v českém poutnickém centru Velehradpoblíž Vatikánu, večerní prohlídka Říma. V neděli 2.4. Vatikánská muzea a Vatikán s chrámem sv. Petra, pondělí až úterý 3. - 4. 4. společné poznávání antického, středověkého i barokního Říma a dalších muzeí a galérií (Forum Romanum, Koloseum, Palatin, Benátské náměstí, Kapitol ad.). Ve středu 5. 4. volno, odpoledne při odjezdu ještě chrám sv. Pavla (druhý nejvýznamnější římský kostel), návrat do Plzně ve čtvrtek 6. 4. odpoledne.

Další informace, změny a průběžné aktualizace lze vyhledat pod záložkou Odborné exkurze a na twitterovém účtu katedry. Dotazy je možné směrovat na mailovou adresu pana profesora Kumpery.

Facebook Google +Studentská vědecká konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

 width=

Ve dnech 16. - 17. června 2016 pořádala katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a její Středisko orální historie SOHI ve spolupráci s odbornou asociací Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe studentskou vědeckou konferenci na téma Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války. Konference představila výsledky více než ročního výzkumu studentů i akademických pracovníků katedry a střediska SOHI, ale též výzkum kolegů z univerzity ve Vratislavi a univerzity ve Varšavě. Díky účasti výboru asociace Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe se studentským výstupům dostalo velmi erudovaného auditoria, z českého i polského akademického prostředí, nejen z řad vyučujících z českých i polských univerzit včetně Karlovy v Praze a Masarykovy v Brně, ale i z řad odborníků Akademie věd České republiky.  Jednání probíhalo na půdě Fakulty pedagogické ZČU, ve Veleslavínově ulici v Plzni. Dvoudenní program zahájil a rovněž zaštítil děkan pedagogické fakulty RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Podrobná zpráva o průběhu konference je k nahlédnutí pod touto záložkou, obrazovou dokumentaci lze dohledat v naší Galerii.

 
 
 

Facebook Google +

 

 
 

První fotografie z exepedice "Šumava a spol. 2016" jsou k nahlédnutí pod obrázkem...

 width=


Soutěž pro základní školy Plzeňského kraje

 width=

SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plzni vyhlašuje II. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje 2015/16, který nese název: Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci. Přesné a podrobné údaje lze vyčíst, stáhnout, ba i vytisknout z příslušného pestrého plakátu...


Call for papers pro časopis orální historie - MEMO

Vítany jsou články, ale i recenze a zprávy z konferencí, které souvisí s metodou oral history či obecně s biografickým přístupem, či novodobými dějinami. Deadline pro zasílání příspěvků do 1/2016 je 31. 3. 2016, pro 2/2016 potom 30. 9. 2016. Pokyny pro autory nabízíme v komplexní podobě zde...


Vlastivěda česko–bavorského pohraničí
Landeskunde des tschechisch-bayerischen Grenzlandes

Příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony
Natur, Kulturdenkmäler im historischen Kontext, Gegenwart, Regionen

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice je výstupem ze stenojemnného projektu. Publikace byla vydána s podporou Evropské unie z "Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti." Projekt Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice, č. projektu 362. Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2015.

Dvojazyčnou učebnici, kterou ve spolupráci s Centrem Bavaria Bohemia Schönsee sestavil autorský kolektiv pedagogů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pod vedením Naděždy Moravkové, Metodickou příručku pro učitele, jejíž autorkou je Helena Východská, i mapu studovaného regionu od Václava Čady si můžete (ve formátu pdf) stáhnout pod patřičnými obrázky...

 

 Facebook  Google +


PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE SOHi

Dne 2. června 2015 se uskutečnilo slavnostní předávání cen prvního ročníku historické soutěže „Jak se žilo našim babičkám a dědům v Plzeňském kraji?“, vyhlášené jménem Katedry historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHi (Society of Oral History). Jednalo se o soutěž v narativní historii, kterou středisko SOHi vyhlásilo na podzim roku 2014 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji. Předávání se zúčastnilo 28 studentek a studentů například ze Sušického a Rokycanského gymnázia a také ze ZŠ Plánická – Klatovy.

Tablet za první místo získal Adam Krabec z gymnázia Rokycany. Na druhém místě skončili Karolína Raková z gymnázia Rokycany a Jan Raub z gymnázia Sušice. Pomyslnou bronzovou příčku obsadila Helena Drozdová ze ZŠ Plánická – Klatovy. Čestné uznání za originalitu si odnesla Šárka Rajtmajerová - ZŠ Plánická Klatovy.

Podrobnější informace o průběhu slavnostního vyhlášení naleznete pod tímto odkazem, několik fotografií se nachází přímo zde...


Po konferenci POST ILLA VERBA

Vážená kolegyně, vážení kolegové, jak jsem vám byli slíbili, hodláme příspěvky, referáty i materiály, které zazněly či byly představeny na naší konferenci, interně - tedy pro účastníky - zveřejňovat. Pokud po kliknutí zadáte příslušné tajné heslo, zaslané soubory se pro vás otevřou z tohoto místa...


Patička