Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2016

  Počet Rok
Počet titulů 9
VIKTORA, V. Chaos a řád. In Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 11-19. ISBN: 978-83-63090-72-2
  Detail publikace
VIKTORA, V. Hic tu sta bene, Tusta!. In Kontexty literární vědy VI. Brno : Tribun EU, 2016, s. 7-19. ISBN: 978-80-263-1058-7
  Detail publikace
VIKTORA, V. Jeroným Pražský - meteor i stálice. Český jazyk a literatura, 2016, roč. 66, č. 5, s. 209-214. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
VIKTORA, V. K Husovu Quodlibetu. In Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016. s. 34-41. ISBN: 978-80-88069-16-4
  Detail publikace
BRČÁKOVÁ, V. Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové. Český jazyk a literatura, 2016, roč. 67, č. 1, s. 13-20. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
VEJVODOVÁ, J. Students? Teamwork in Moodle LMS Environment. In DIVAI 2016 : 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague: Wolters Kluwer, 2016. s. 431-444. ISBN: 978-80-7552-249-8 , ISSN: 2464-7470
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., HOLEČEK, V., BEZDĚK, J., FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D., SUDA, Z., VAŇKOVÁ, J., BRČÁKOVÁ, V., PEŠKOVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOLOVSKÁ, I., HONZÍK, L., KAŠPAROVÁ, M., HORA, J., KOHOUT, V., KOHOUT, J., KÉHAR, O., KRATOCHVÍL, P., SIMBARTL, P., RICHTR, V., SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Tvořivé postupy při formování didaktik oborů na FPE ZČU v Plzni. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 195 s. ISBN: 978-80-261-0640-1
  Detail publikace
BRČÁKOVÁ, V. Uspořádaný chaos v prózách Zuzany Brabcové. In Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 99-115. ISBN: 978-83-63090-72-2
  Detail publikace
SACHROVÁ, K. Vo vobecný češtině pro zahraniční bohemisté. Bohemistyka, 2016, roč. 16, č. 4, s. 403-406. ISSN: 1642-9893
  Detail publikace

Patička