Přejít k obsahu

O katedře českého jazyka a literatury (KČJ)

Katedra českého jazyka a literatury
Veleslavínova 42
301 00 Plzeň

Sekretariát:
Pavla Soukupová
tel.: +420 377 63 6541
email: pavlasou@kcj.zcu.cz


 

Aktuality: 

 • Na katedře českého jazyka a literatury je jako termín odevzdání kvalifikačních prací pro letní obhajoby stanoven 31. březen.

  


 

Katedra českého jazyka a literatury pořádá pro uchazeče o studium oborů

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro mateřské školy

1. Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ

Intenzivní kurz českého jazyka a literatury bude probíhat od 7. března do 9. května 2018 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Proč se vyplatí kurz absolvovat?

 • Chcete být úspěšní u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury na VŠ? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Chcete uspět u státní maturitní zkoušky z českého jazyka, ale nejste si jisti, zda dokážete správně určit funkční styl předloženého textu, dominantní slohový postup a že se ve struktuře jazykových prostředků orientujete tak, abyste byli schopni určit jejich funkci v textu?  Nejste si jisti, zda máte dostatečné literárněhistorické znalosti? Pak je kurz určen právě Vám.
 • Studujete na VŠ studijní obor, v jehož studijním programu je nutné absolvovat dílčí zkoušky z českého jazyka, a Vy si nejste jisti, zda máte dostatečné vstupní znalosti a dovednosti, abyste zkoušky úspěšně absolvovali? Jste opakovaně při těchto zkouškách neúspěšní? Pak je kurz určen právě Vám.

Kurz bude probíhat jedenkrát týdně (středa odpoledne) formou deseti prezenčních seminářů. Každý seminář budou tvořit tři šedesátiminutové výukové jednotky.

Můžete zvolit jeden ze dvou nabízených modulů.

Další informace jsou ZDE.

Přihláška

2. Přijímací zkoušku nanečisto

 • Přijímací zkouška nanečisto proběhne 11. května 2018 na katedře českého jazyka a literatury v Plzni ve Veleslavínově ul. 42 od 13.00 do 18.00 hodin.
 • Uchazeč vyplní test, který obsahem, rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučujícími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jednotlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další přípravu k přijímací zkoušce.

Veškeré další informace jsou na přihlášce zde:

Přihláška 11. května 2018

případně pište na e-mail pavlasou@kcj.zcu.cz (Pavla Soukupová) 

 


 

 • Studenti, kteří v letech 2002 až 2013 na KČJ obhájili kvalifikační práci, si mohou na sekretariátu zpětně požádat o jeden výtisk (pokud si jej nevzali hned po obhajobě). 

   

 • Děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vypisuje výběrové řízení na stipendijní pobyt na katedře českého jazyka. Stipendijní pobyt je určen studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů oboru bohemistika na zahraničních vysokých školách.

   

 • V případě, že jste v rámci svého studia plnili certifikát Čeština jako cizí jazyk, je třeba si o něj před absolvováním požádat na studijním oddělení u své studijní referentky.

   

Text

Patička