Přejít k obsahu

Předměty

Zkratka Název Semestr
KCH/ANLCH Analytická chemie Letní
KCH/ACHT Aplikovaná chemická termodynamika Letní
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní
KCH/BIO1 Biochemie 1 Letní
KCH/BIO2 Biochemie 2 Letní
KCH/DS2 Diplomový seminář 2 Letní
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní
KCH/CHEX Chemická exkurze Letní
KCH/CHTCH Chemická technologie Letní
KCH/CHPU Chemické poznatky v učivu 1. st. ZŠ Zimní
KCH/CHPRC Chemický průmysl ČR Letní
KCH/CH Chemie Zimní
KCH/CHAS1 Chemie a společnost 1 Letní
KCH/CHSIL Chemie a technologie silikátů Zimní
KCH/CHDŽ Chemie denního života Zimní
KCH/CHEHR Chemie hrou Letní
KCH/CHVÝŽ Chemie výživy Zimní
KCH/INST Instrumentální analýza Letní
KCH/JADCH Kapitoly z anorg. a nukleár. chemie Zimní
KCH/KCHB Kvasná chemie a biotechnologie Zimní
KCH/LAN Laboratorní cvičení z analytické chemie Letní
KCH/LACH1 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 1 Zimní
KCH/LACH2 Laboratorní cvičení z anorg. chemie 2 Letní
KCH/LBIO Laboratorní cvičení z biochemie Letní
KCH/LFCH Laboratorní cvičení z fyzikální chemie Zimní
KCH/LOCH1 Laboratorní cvičení z org. chemie 1 Letní
KCH/LOCH2 Laboratorní cvičení z org. chemie 2 Letní
KCH/LTOP Lab.tech. v ochr. živ. a prac.prostředí Zimní
KCH/MMCH Makromolekulární chemie Zimní
KCH/MVCHD Metody výzkumu v chem.a didaktice chemie Zimní
KCH/OPX Odborná praxe Letní
KCH/ODSUR Odpady a druhotné suroviny Letní
KCH/OCOVZ Ochrana čistoty ovzduší Letní
KCH/OCH Organická chemie Zimní
KCH/EXSPA Speciální exkurze A Letní
KCH/EXSPB Speciální exkurze B Letní
KCH/SDCHZ Speciální seminář didaktiky chemie ZŠ Zimní
KCH/SZB Státní závěrečná zkouška Letní
KCH/SZZ Státní závěrečná zkouška ZŠ Letní
KCH/STRH Struktura hmoty Zimní
KCH/TD2ZŠ Technika a didaktika škol. pokusů 2 ZŠ Zimní
KCH/TOX Toxikologie Zimní
KCH/VDS Výběrový diplomový seminář Letní

Patička