Přejít k obsahu

Current projects

Výuka 1. st. ZŠ v K. Varech 2017-18

Duration: 04.09.2017 - 30.09.2018
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Duration: 01.09.2017 - 31.01.2020
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora akademických pracovníků na pedagogických fakultách, r2017

Duration: 03.07.2017 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Posílení motivace k výkonu učitelské profese u studentů učitelských oborů na ZU

Duration: 01.06.2017 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2017

Duration: 01.04.2017 - 31.12.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Zamiluj si Plzeň

Duration: 01.04.2017 - 31.12.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Ahoj, Rakousko! Grazer-Pilsner interkulturelle Tage in der Steiermark

Duration: 15.03.2017 - 19.03.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity

Duration: 15.03.2017 - 14.03.2020
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

III. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Duration: 01.03.2017 - 01.09.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Jiří Bezděk - profil skladatele

Duration: 01.03.2017 - 31.12.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Vzdělávací hra ve veřejném prostoru

Duration: 01.03.2017 - 31.12.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Grazer-Pilsner didaktische Tage in Pilsen ? Kulturhauptstadt 2015

Duration: 01.02.2017 - 01.06.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Den plzeňské keramiky

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2017
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Didaktika - Člověk a příroda A

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Dětská univerzita FPE 2017

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2017
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Koncerty barokní hudby v Plzeňském kraji v r. 2017

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2017
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Duration: 01.11.2016 - 31.10.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Čeští a němečtí studenti k multikulturní Evropě: aktivní řešení otázek ve školství a ve společnosti

Duration: 17.10.2016 - 23.12.2016
Provider: Česko-německý fond budoucnosti ()
Project detail

2016:I - SKYPE (Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education)

Duration: 01.10.2016 - 30.06.2019
Provider: Dům zahraniční spolupráce ()
Project detail

II. etapa - Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Duration: 01.10.2016 - 30.12.2016
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Výuka MŠ a 1. st. ZŠ v K. Varech 2016-17

Duration: 16.09.2016 - 30.09.2017
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Cesty k inkluzi

Duration: 01.09.2016 - 31.08.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora studijních programů - učitelství, r2016

Duration: 01.06.2016 - 30.12.2016
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Exkurze: Servus Tschechien, ahoj Rakousko!

Duration: 01.04.2016 - 31.12.2016
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Duration: 01.04.2016 - 31.12.2016
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

II. ročník historické soutěže pro ZŠ a osmiletá gymnázia

Duration: 01.03.2016 - 31.12.2016
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Německy píšící autorky z Čech, Moravy a Slovenska. Workshop univerzit Vídeň a Plzeň

Duration: 01.02.2016 - 31.05.2016
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2018
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Dětská univerzita FPE 2016

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2016
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Registr uměleckých výstupů 2016

Duration: 01.01.2016 - 31.08.2016
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Setkávání a spolupráce v kontextu česko-německých vzdělávacích institucí v pohraničí

Duration: 20.10.2015 - 30.11.2015
Provider: Česko-německý fond budoucnosti ()
Project detail

2015:Člověk a svět práce (World of Work)

Duration: 01.09.2015 - 30.04.2018
Provider: Dům zahraniční spolupráce ()
Project detail

Zajištění výuky vysokoškolských studijních programů na SOŠPG a VOŠ 2015-2016

Duration: 01.09.2015 - 30.09.2016
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Kreativně sportovní příměstský tábor-Dětská univerzita 2015

Duration: 30.06.2015 - 31.12.2015
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Podpora studijních programů - učitelství

Duration: 29.06.2015 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nové aspekty německy psané literatury z Prahy, Čech a Moravy. Workshop univerzit Vídeň a Plzeň

Duration: 08.06.2015 - 10.06.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2015

Duration: 01.04.2015 - 30.10.2015
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Publikace Analytický pohled na kreace vybraných hudebních osobností města Plzně posledních desetiletí

Duration: 01.04.2015 - 31.12.2015
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Dětská univerzita FPE

Duration: 01.01.2015 - 31.12.2015
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Koncertní činnost studentů KHK FPE ZČU

Duration: 01.01.2015 - 31.12.2015
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Registr uměleckých výstupů

Duration: 01.01.2015 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Doplňková učebnice - Vlastivěda na obou stranách české a bavorské hranice

Duration: 01.12.2014 - 30.06.2015
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Jednodenní exkurze do Saska se zaměřením na školské a vzdělávací instituce

Duration: 13.10.2014 - 14.11.2014
Provider: Česko-německý fond budoucnosti ()
Project detail

Zajištění výuky vysokoškolských studijních programů na SOŠPG a VOŠ

Duration: 22.09.2014 - 31.08.2015
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

2014:TEA LEAF PROJECT Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement AND Fun

Duration: 01.09.2014 - 31.08.2017
Provider: Dům zahraniční spolupráce ()
Project detail

How to help children from families of ethnic minorities in the adaptation to school in V4 countries

Duration: 01.06.2014 - 31.10.2014
Provider: International Visegrad Fund ()
Project detail

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Duration: 01.06.2014 - 30.06.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

Duration: 23.05.2014 - 31.12.2014
Provider: ÚMO Plzeň 1 ()
Project detail

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí ml.škol.věku

Duration: 07.04.2014 - 31.12.2014
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Dětská univerzita FPE v r. 2014

Duration: 01.04.2014 - 31.12.2014
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky

Duration: 06.03.2014 - 30.06.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Galerie KVK

Duration: 19.02.2014 - 31.12.2014
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Evropska tematicka sit pedagogiky umeni

Duration: 01.01.2014 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice

Duration: 01.01.2014 - 31.12.2016
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Pocta české hudbě

Duration: 01.01.2014 - 30.11.2014
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Významné osobnosti hudebního života Plzně a jihozápadních Čech po r. 1945 (publikace)

Duration: 01.01.2014 - 30.11.2014
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Kids in Motion

Duration: 01.11.2013 - 31.10.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Biologie všedního dne

Duration: 01.03.2013 - 28.02.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji

Duration: 01.03.2013 - 28.02.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní tělesné výchově

Duration: 01.03.2013 - 28.02.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol

Duration: 01.03.2013 - 28.02.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji

Duration: 01.03.2013 - 30.10.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ

Duration: 01.03.2013 - 28.02.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

65 let přípravy učitelů v Plzeňském kraji

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Dětská univerzita

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Inovace předmětu Didaktika informatiky 2

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Mezinárodní seminář v Mnichově a konference v Bad Honnef

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Multimediální podpora výuky zoologie na katedře biologie

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2013

Duration: 01.01.2013 - 30.11.2013
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Ruská frazeologie a její kulturně poznávací potenciál

Duration: 01.01.2013 - 31.01.2014
Provider: Nadace Ruský svět ()
Project detail

Časoprostorová variabilitia hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2016
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Školská fyzika

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Školská fyzika1

Duration: 01.01.2013 - 31.12.2013
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Projekt "Žhavé sklo"

Duration: 01.12.2012 - 30.09.2015
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Realizace druhého ročníku kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji

Duration: 23.10.2012 - 31.10.2013
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Multikulturní výchova ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (výukový materiál pro pedagogy, 6.-7. ročník ZŠ)

Duration: 11.07.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová excelence lidských zdrojů

Duration: 01.07.2012 - 30.06.2015
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Participation of conference entitled Spatial transformation process in Central Europe in XXI century

Duration: 01.06.2012 - 31.12.2012
Provider: International Visegrad Fund ()
Project detail

Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje

Duration: 01.02.2012 - 31.12.2015
Provider: Ministerstvo kultury České republiky ()
Project detail

Inovace předmětu " Praktika první pomoci " v oblasti nácviku odborných dovedností

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu a multimediálního studijního textu pro předmět Počítačová prezentace

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace výuky předmětu Periferní zařízení II.

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Interpretační soutěžní přehlídka studentů pedagogických fakult České republiky s mezinárodní účastí

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Matematické modelování v predprimárním vzdělávání

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multidisciplinární přístup při posuzování biotických krizí středního paleozoika - devonský dalejský a kačácký event (pražská pánev,Česká republika)

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2016
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Multimediální podpora předmětu Artefiletika

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální podpora předmětu Evoluční biologie

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Programování v aplikacích

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učební text Astronomia - revize stránek sluneční soustavy a rozšíření o didaktické materiály

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň - 2012

Duration: 01.01.2012 - 30.11.2012
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Plzeňské galerijní animace 2012

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže ()
Project detail

Propagace plzeňského folkloru studenty Západočeské univerzity v Plzni

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Reprezentace v hudebním umění

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Tvorba elektornického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 3 oboru učitelství pro 1.stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 2 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vybrané parametry mozkových funkcí ve vztahu k poruchám vývoje koordinace u dětí

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2014
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Vytvoření volitelného historického modulu pro studenty germanistiky

Duration: 01.01.2012 - 31.12.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ

Duration: 01.12.2011 - 31.01.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Realizace kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji2

Duration: 13.10.2011 - 31.10.2012
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Duration: 01.09.2011 - 31.08.2012
Provider: International Visegrad Fund ()
Project detail

Houbařská poradna a výstava hub Plzeň 2011

Duration: 01.09.2011 - 31.12.2012
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod

Duration: 01.09.2011 - 30.06.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5

Duration: 01.05.2011 - 31.12.2011
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Duration: 01.04.2011 - 31.03.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy (Kombinované studium)

Duration: 01.03.2011 - 30.05.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Ostraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji

Duration: 01.03.2011 - 30.06.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií

Duration: 01.03.2011 - 28.02.2014
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zeměpisná olympiáda 2011

Duration: 01.02.2011 - 31.05.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Digitální multimediální učebnice: "Digitální fotografie"

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Elektronický fotoatlas lichenizovaných hub jako podpora výuky lichenologie

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání"

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovující pojetí tvůrčí vzdělávací činnosti studentů učitelství 1. stupně základní školy na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální skripta k povinnému předmětu Obecná zoologie

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k inovaci výuky skupiny předmětů počítačové techniky

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Zpracování diplomové práce na počítači

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učebnice moderních didaktických technologií pro učitele

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň - 2011

Duration: 01.01.2011 - 30.11.2011
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Praktické hudební aktivity učitele hudební výchovy za pomoci elektrotónických nástrojů a informačních technologií

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Projekt mezinárodní konference s názvem Childrens Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Duration: 01.01.2011 - 30.11.2011
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Příprava pro tělesnou výchovu osob s postižením

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Reprezentace města Plzně v rámci aktivit studentů na mezinárodních konferencích

Duration: 01.01.2011 - 30.11.2011
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Rozvoj a inovace pracoviště pro samostatnou práci studentů

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytvoření multimediální učebny

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Čtení jako smysluplné sdělení

Duration: 01.01.2011 - 31.12.2011
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Realizace kurzu celoživotního vzdělávání v Karlovarském kraji

Duration: 13.10.2010 - 31.10.2011
Provider: Krajský úřad Karlovarského kraje ()
Project detail

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Duration: 01.04.2010 - 31.05.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Siť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

Duration: 01.04.2010 - 31.03.2013
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání

Duration: 01.04.2010 - 30.05.2012
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Historická dílna 2010

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Vzdělávací nadace Jana Husa ()
Project detail

Inovace a rozvoj počítačové učebny pro výuku a samostatnou práci studentů

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu "Didaktika psychologie C"

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu "Tělesná výchova 1" na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu Ochrana životního prostředí

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu Periferní zařízení

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Informační technologie ve výuce

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2010_1

Duration: 01.01.2010 - 31.05.2010
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozvoj interaktivních metod v hudebním vzdělávání

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozvoj, inovace a zkvalitnění výuky materiálových a technologických disciplín technické výchovy na FPE v Plzni prostřednictvím nových forem učebních materiálů

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Spolupráce plzeňské a regensburgské hudební mládeže i hudebních pedagogů v roce 2010

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Tvorba elektronického multimediálního studijního materiálu pro předmět Tělesná výchova 4 oboru učitelství pro 1. stupeň na Fakultě pedagogické Západočeské unive

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytvoření nového předmětu pro bakalářský studijní obor sociální práce - Metodologie a konceptualizace bakalářské práce

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zajištění demonstračního materiálu k výuce nonartificiální hudby a improvizace na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zavedení nového předmětu Mechatronika pro učitele na Fakultě pedagogické.

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zeměpisná olympiáda 2010

Duration: 01.01.2010 - 31.12.2010
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Celoroční houbařská poradna a celostátní výstava hub

Duration: 01.09.2009 - 31.03.2011
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Videodokument: Plzeňský kraj méně známý (Toulky venkovskou krajinou)

Duration: 01.07.2009 - 31.12.2009
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2009

Duration: 01.03.2009 - 30.09.2009
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Analyticko - syntetická a genetická metoda ve výuce čtení českých dětí

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Biografie a prospografie saského národa pražské právnické univerzity 1372-1419

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Faunistická dynamika klimaxového stádia společenstev svrchního ordoviku před glob. krizí způsobenou klimat. změnami: záznam z králodvorského souvrs. Barrandienu

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Akademie věd České republiky ()
Project detail

Historická dílna v roce 2009

Duration: 01.01.2009 - 30.11.2009
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Hudebně liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2010
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Idea "nového člověka" v ruské literatuře 20. a počátku 30. let 20. století

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Inovace fykologické části webového Fotoatlasu katedry biologie FPE ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace mikroskopických laboratoří

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace povinně volitelného předmětu Aplikovaná biologie

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu Kurz fykologie(KBI/ALGO)

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace studijních předmětů "Umění a sebepoznávání" a "Zážitkové aktivity v kontextech vizuální kultury"

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace výuky komunikačních prostředků a sítí v učitelských studijních oborech

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice

Duration: 01.01.2009 - 30.11.2009
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Mezinárodní seminář Das physikalische Experiment in Forschung und Unterricht; Muzeum Mnichov, SRN

Duration: 01.01.2009 - 30.11.2009
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Multimediální podpora předmětu předmětu Reflektivní praxe a výzkum ve výtvarné výchově 2

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učební text Astronomia - modernizace a rozšíření

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nové možnosti ve výuce předmětu Analogové prvky a systémy

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora výuky akustiky a aplikované elektroniky pomocí multimediálních výukových objektů s akcentovanou auditivní složkou a poč. řízených a vyhodnocovaných.....

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Použití hypermédií a programů pro pojmové mapování a tvorbu storyboardů k analýze a rekonstrukci audiovizuálního sdělení v mediální výchově

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Počítačové dokazování matematických vět

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Struktura vývojové poruchy koordinace u dětí mladšího školního věku a její diagnostika

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2011
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Tvorba interaktivního výukového materiálu pro podporu předmětů "Nová média ve výtvarné výchově" a "Multimediální aplikace ve výuce"

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Virtuální regionální geologie

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytvoření multimediálního studijního textu: Fyzikální vlastnosti živých organismů

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Základy aplikovaných pohybových aktivit

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní?

Duration: 01.01.2009 - 31.12.2012
Provider: Akademie věd České republiky ()
Project detail

Portréty plzeňských skladatelů - Jiří Teml a Jan Děd

Duration: 01.12.2008 - 31.12.2008
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Celoroční houbařská poradna a výstava hub pro veřejnost

Duration: 01.09.2008 - 30.11.2008
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet

Duration: 01.09.2008 - 31.12.2010
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Výtvarné osobnosti plzeňska

Duration: 16.07.2008 - 12.11.2008
Provider: Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně ()
Project detail

Zdeněk Lukáš (monografie)

Duration: 01.06.2008 - 31.12.2009
Provider: Nadace Český hudební fond ()
Project detail

Videodokument: Šumava v díle Karla Klostermanna

Duration: 28.05.2008 - 31.12.2008
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

CD písně z Plzeňska

Duration: 01.01.2008 - 15.12.2008
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

INTEGRACE-08: Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětu Speciální pedagogika

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Mezinárodní seminář "Das physikalische Experiment in Forschung und Unterricht, Mezinárodní konference "Didaktik Physik im Fach Naturwissenschaften"

Duration: 01.01.2008 - 30.11.2008
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k výuce předmětu Internet

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Olympiáda techniky Plzeň 2008

Duration: 01.01.2008 - 30.11.2008
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje v období od vzniku samostatných republik (případové studie)

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2009
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Příprava budoucích učitelů k integrované environmentální výchově

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původua recentní geomorfologické pochody)

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2010
Provider: Akademie věd České republiky ()
Project detail

Studentská konference "Scamma super Misam I" a její sborník

Duration: 01.01.2008 - 30.11.2008
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Začlenění astrofotografie do výuky

Duration: 01.01.2008 - 31.12.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Geografie města Plzně - anglická verze publikace

Duration: 01.09.2007 - 31.12.2007
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Jaroslav Vlach - akordeonový virtuos a pedagog

Duration: 01.09.2007 - 31.12.2007
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Portréty plzeňských skladatelů _ J. Bezděk a J. Štěpánek

Duration: 01.09.2007 - 31.12.2007
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2010
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Hodnocení poruch vývoje koordinace u dětí mladšího školního věku

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2009
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Integrace handicapovaných studentů na ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Komplexní podpora výuky předmětů Mechanické a elektické kmity, akustika a elektronika multimediálními prostředky počítače

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální podpora předmětu Reflektivní praxe a výzkum ve výtvarné výchově

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učební text astronomie - modernizace a aktualizace

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nonverbální tvořivost v technické výchově

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2008
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Původ a evoluce discinidních brachiopodů v paleozoiku

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2009
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Rozvoj počítačových učeben FPE ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozšíření a inovace počítačové učebny pro výuku matematiky

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Ruské dramatické formy na scénách plzeňských divadel (60.-90. léta 20. století) a jejich ohlas v tisku

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Technické památky Plzeňska

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Tvorba nového předmětu Mediální výchova

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytvoření multimediálního studijního textu: Aplikace nerovnovážné termodynamiky v hydrodynamice, chemii a biologii

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Využití astronomického dalekohledu při výuce

Duration: 01.01.2007 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Redukce bariér při získávání učitelské praxe

Duration: 19.12.2006 - 30.06.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vydání monografie "Karel Pexidr a jeho hudba"

Duration: 01.11.2006 - 20.12.2006
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Celoroční houbařská poradna a třídenní výstava hub

Duration: 01.09.2006 - 30.11.2006
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Rozšíření možností získání učitelské kvalifikace

Duration: 01.07.2006 - 30.06.2008
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zvyšování jazykové kvalifikace učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií, kteří vyučují cizí jazyky, připravují se na získání odborné jazykové způsob

Duration: 01.06.2006 - 31.10.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Duchovní hudba na plzeňských kůrech

Duration: 01.04.2006 - 31.07.2006
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Prezentace města prostřednictvím publikace Gografie města Plzně

Duration: 01.04.2006 - 31.12.2006
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Jiné cesty k umění

Duration: 01.03.2006 - 30.11.2006
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Geomorfologický a enviromentální informační systém jako nástroj výzkumu a managementu krajiny

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace počítačových učeben

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace předmětů didaktika informatiky a Praxe informatiky

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace výuky laboratorního cvičení z fyzikální chemie

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální studijní materiál k výuce jazyka PHP

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učebna specializovaná na difitální audiovizuální tvorbu.

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová koncepce výuky botaniky nižších rostlin na FPE ZČU

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová koncepce výuky geologických oborů na FPE ZČU

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Obecná botanika-příprava "virtuálních skript"

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria a ordoviku barrandienské oblasti

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2008
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Příprava kombinované formy magisterského studia učitelství přírodovědných oborů

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Teoretická východiska výukového využití programů pro mapování pojmů a jejich experimentální ověření v hypermediálním učebním prostředí

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2007
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Tvorba nového předmětu "Galerijní animace"

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vliv suburbanizace na druhové složení městské flóry a vegetace na příkladu Plzně

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2008
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Vužití videa jako nástroje pro reflexi modelů komunikace ve školní třídě

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytvoření nového předmětu Botanika systematická 2

Duration: 01.01.2006 - 31.12.2006
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Neobvyklá setkání s originálními uměleckými výtvory - 3 výstavy výtvarného umění

Duration: 14.09.2005 - 30.11.2005
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Celoroční houbařská poradna a třídenní výstava hub

Duration: 01.09.2005 - 30.11.2005
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Galerijní animace

Duration: 01.09.2005 - 31.12.2005
Provider: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Project detail

Nová kvalita pedagogické práce

Duration: 01.09.2005 - 31.08.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit ČR

Duration: 01.09.2005 - 31.08.2007
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Přednáškové a terénní ornitologické akce určené pro široké spektrum obyvatel Plzně a okolí

Duration: 01.05.2005 - 31.07.2006
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Digitální atlas geomorfologických tvarů Plzeňského kraje

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Geografický informační systém mikroregionu jako základ pro terénní praxi studentů

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace výběrových předmětů z okruhu aplikované botaniky (Synantropní vegetace a Kurs indikační botaniky)

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Krátkodobý studijní pobyt ve výrobních závodech jako součást dalšího vzdělávání učitelů chemie

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální prezentace předmětů "Atomová a jaderná fyzika" a "Optika"

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učební text astronomie (hvězdy, jejich vznik a vývoj)

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální výuková aplikace: Testování v tělesné výchově a sportu

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2007
Provider: Akademie věd České republiky ()
Project detail

Využití multimédií v práci s handicapovanými lidmi

Duration: 01.01.2005 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vokální tvorba a Rok české hudby 2004

Duration: 08.11.2004 - 09.11.2004
Provider: Nadace 700 let města Plzně ()
Project detail

Geomorfologický informační systém jako základ enviromentálních aplikací

Duration: 01.09.2004 - 31.12.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Diagnostika sociálního klimatu školní třídy a vývoj metodiky k vytváření pozitivního sociálního klimatu školní třídy

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Houbařská poradna a výstava pro veřejnost

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Inovace výuky laboratorních cvičení z instrumentální analýzy

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální a interaktivní výuka E - Learningivých forem studia

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Počítačové dokazování matematických vět a jeho didaktické aplikace

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Psychologická poradna KPS FPE ZČU v Plzni

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Strukturální a obsahová inovace studia geometrie na FPE ZČU

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zavedení krativních prvků do technických předmětů

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Česká píseň v pojetí plzeňských umělců ve Francii

Duration: 01.01.2004 - 31.12.2004
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Muzeum a škola - odborná konference

Duration: 01.12.2003 - 31.12.2003
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Začlenění posturografických metod do systému diagnostiky motorických předpokladů u dětí s vývojovými vadami

Duration: 01.12.2003 - 31.05.2004
Provider: Nadace Duhová energie ČEZ ()
Project detail

Project Lingua 110008-CP-1-2003-1-CZ-Lingua-L1

Duration: 01.10.2003 - 01.10.2005
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Houbařská poradna a výstava pro veřejnost

Duration: 01.09.2003 - 30.11.2003
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Vegetace silnic a železnic v Plzni - liniové prvky migrace druhů

Duration: 01.04.2003 - 31.12.2003
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Prevence kriminality a protidrogová prevence - pořádání kurzu

Duration: 01.03.2003 - 31.12.2003
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Didaktické využití programů počítačové algebry

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Fauna a tratigrafie tremadoku v Čechách

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Inovace výuky laboratorního cvičení z instrumentální analýzy

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Koncertní a soutěžní výkony studentů 2003

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová koncepce výuky zoologie bezobratlých pro učitelské studium

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Rozšíření výuky Ekologie rostlin v teoretické i praktické rovině

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Testovací a servisní systém stavebnice MAT

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Tvůrčí dílna mladých pěveckých interpretů (2.ročník)

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Využití instrumentálních metod v chemii (kurz pro učitele chemie)

Duration: 01.01.2003 - 28.12.2003
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Východiska, zdroje a technické zázemí e-learningu

Duration: 01.01.2003 - 31.12.2005
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Ruderální vegetace Plzně a životní prostředí města

Duration: 01.04.2002 - 28.12.2002
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Studie biodiverzity a ekologie řasové flóry Košuteckých jezírek

Duration: 01.03.2002 - 28.12.2002
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Další vzdělávání učitelů ruštiny v západočeském regionu

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Divadlo v angličtině - prostředek k přípravě na učitelské povolání

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Fonetika a fonologie německého jazyka

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Funkční přeměny triterpenoidních derivátů

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Grafické studio

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Historie okupovaného pohraničí II

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Houbařská výstava a poradna pro veřejnost, příprava publikace o houbách

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Identifikace a diagnostika nadaných jedinců

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Interaktivní podpora studia geometrie na ZČU

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Internetové stránky sluneční soustava - modernizace, aktualizace

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Jazykové kompetence dětí se specifickou poruchou učení

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Koncertní a soutěžní výkony studentů 2002

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Kurs metodiků školní protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Modelování teoretických konceptů učení

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Multimediální učební text astronomie (mlhoviny, hvězdokupy, galaxie)

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová koncepce výuky paleobiologických oborů

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nový přístup k výuce předmětu řízení a simulace

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Otevřené technologie ve vzdělávacím procesu

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Pracovně podmíněné migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce Česka v kontextu evropské integrace

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Silicifikované brachiopodové fauny lochkovského souvrství (spodní devon, Barrandien)

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Vytvoření výukového modulu LEXIKOGRAFIE pro další vzdělávání učitelů

Duration: 01.01.2002 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Západní Čechy: kulturně historický vývoj v srdci Evropy

Duration: 01.01.2002 - 31.12.2004
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Hudba nezná hranic

Duration: 01.07.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo kultury České republiky ()
Project detail

Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2003
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Inovace laboratoře pro Výuku instrumentální analýzy

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace s. prog. Hra na akordeon v souladu s vývojem lit. nástroje

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace vybraných kapitol technických předmětů

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Koncertní a soutěžní výkony studentů

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Laboratoř fluorescenční mikroskpie

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Modernizace odborné a didaktické přípravy učitelů matematiky

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Modernizace výuky o tvorbě audiovizuálního a multimediálního programu

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multikulturní výchova

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimédia ve výuce na 1.stupni

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nová koncepce praktické výuky předmětu Fyziologie živočichů a člověka

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Pedagogika volného času-bakalářské studium

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Počítačová učebna pro samostatné studium

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Projektové vyučování v technické výchově

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Příprava k zavedení Certifikovaného studia Informační výchova

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Příprava volitelného předmětu\"Výchova k volbě povolání\"

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Středisko dalšího vzdělávání učitelů v botanice nižších rostlin v regionu

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Tech.org. a soft. podpora distančního vzdělávání učitelů

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Tvůrčí dílna mladých pěveckých interpretů

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vytváření simulačních modelů z počítačové techniky

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vzdělávací modul pro učitele AJ se zaměřením na práci s dyslekt. žáky

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Výuka regionální geografie prostřednictvím INTERNETU

Duration: 01.01.2001 - 28.12.2001
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Konference: Písňová tvorba

Duration: 01.10.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo kultury České republiky ()
Project detail

Materiální vybavení pro tělovýchovu v bakalářském studijním programu \\\"Učitelství pro předškolní výchovu\\\"

Duration: 01.09.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vybavení pracovny pro multimediální a didaktickou techniku

Duration: 01.09.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zvýšení efektivity pedagogické praxe studentů učitelství

Duration: 01.09.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zřízení nové počítačové učebny a její užití pro rozšíření přístupu studentů a didaktické techniky

Duration: 01.09.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Realizace studie biodiverzity a ekologie řasové flóry přírodní rezervace Kamenný rybník

Duration: 01.07.2000 - 28.12.2000
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Vliv trnovníku akátu na podrost v prostředí města

Duration: 01.07.2000 - 28.12.2000
Provider: Plzeň, statutární město ()
Project detail

Úloha proteolytických enzymů v patogenních mechanismech parazita Echinococcus multilocularis

Duration: 01.07.2000 - 28.12.2000
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Letní škola sportu

Duration: 01.06.2000 - 28.12.2000
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Zřízení mykologické poradny pro veřejnost v Plzni

Duration: 01.06.2000 - 28.12.2000
Provider: Západočeská univerzita v Plzni ()
Project detail

Biodiverzita a ekologie sinic a řas rašelinišť Krušných hor

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2002
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Biodiverzita sinic a řas vybraných rašelinišť na Třeboňsku

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Confédération mondiale d Accordeon (CMA) - Mezinárodní soutěž akordeonistů

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Divadlo v angličtině - následování způsobu výuky Komenského

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Dělicí stěny - optimální využití prostoru k výuce v tělocvičnách a halách

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace laboratoře goegrafických informačních systémů

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Inovace stud. prog.

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Izolace a modifikace triterpenoidních sloučenin

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Modernizace učebny

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Modernizace ve výuce předmětů o tvorbě multimediálního programu

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální podpora výuky fyziky (kmity, vlny, akustika)

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Multimediální učební text astronomie (sluneční soustava)

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Osnovy pro výuku Odborné pedagogické angličtiny ve spol. základu

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Program komplexní dlouhodobé intervence obezity v dětském věku

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2002
Provider: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Project detail

Zavedení procesu sledování kvality výzky na Pedagogické fakultě v Plzni

Duration: 01.01.2000 - 28.12.2000
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Nákup dvoukanálového osciloskopu

Duration: 01.07.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Školská fyzika - praktický časopis pro učitele a talentované žáky

Duration: 01.07.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť

Duration: 01.01.1999 - 28.12.2001
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Flora a vegetace vybraných zvláště chráněných území na Plzeňsku

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Kurz didaktického zpracování reálií anglicky mluvících zemí pro učitele AJ na ZŠ

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Lingulátní brachiopodi třenického až dobrotivského souvrství (ordovik) v Barrandienu

Duration: 01.01.1999 - 28.12.2001
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Malakofauna vybraných vodních toků v západních Čechách

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji České republiky se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur

Duration: 01.01.1999 - 28.12.2001
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Rozšíření výuky algologie o kultivační a experimentální část

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Vydání publikace

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. ()
Project detail

Zařazení kursu vodních rostlin do výuky botaniky

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Zdravotně orientovaná zdravotnost dospělé populace

Duration: 01.01.1999 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo zdravotnictví ČR ()
Project detail

Řasová flóra vybraných vodních toků v jihozápadních Čechách

Duration: 01.01.1999 - 28.01.1999
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Historie okupovaného pohraničí - Sudetská župa 1938-1945

Duration: 01.01.1998 - 28.12.2000
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU

Duration: 01.01.1998 - 28.12.1999
Provider: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ()
Project detail

Biodiverzita a funkce ekologických soustav

Duration: 01.01.1997 - 28.12.1999
Provider: Akademie věd České republiky ()
Project detail

Lingulátní brachiopodi siluru a devonu v Barrandienu

Duration: 01.01.1997 - 28.12.1999
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail


Patička