Přejít k obsahu

Úřední deska FPE

Harmonogramy

Termínovník činností ve studijní oblasti pro akademický rok 2017/18
Archív

Významné dokumenty

Návrh změny Statutu FPE 2018 (navržená změna a důvodová zpráva na straně 12)
Plán realizace strategického záměru FPE ZČU na rok 2018
Statut FPE 2017
Volební řád AS FPE 2017
Jednací řád vědecké rady FPE 2017
Jednací řád AS FPE 2017
Disciplinární řád pro studenty
Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2016
Dopis vyjádření k návrhu jednacího řádu AS FPE (2017)
Dlouhodobý záměr Fakulty pedagogické ZČU v Plzni na období 2016-2020
Dodatek ke Statutu FPE ZČU
Předpisy a vyhlášky
Rigorózní řád
Jednací řád vědecké rady
Volební a jednací řád akademického senátu
Archív

Vyhlášky děkana

Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení a formální náležitosti SZZ a kvalifikačních prací
Vyhláška děkana č. 1VD/2018 Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce
Normy (vyhlášky a rozhodnutí děkana) v působnosti Fakulty pedagogické

Vyhlášky proděkanů

Pokyn č. 1PD/2018 - Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2017/2018
Pokyn č. 04PD/2017 - Pokyn proděkana pro studijní činnost o výplatě prospěchových stipendií v akademickém roce 2017/2018
Pokyn č. 03PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019
Pokyn č.02PD/2017 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst v programu INTER-18 v akademickém roce 2018
Pokyn proděkana pro studijní činnost č. 01PD/2017 - Organizace upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2016/2017
Vyhlášení SVOČ 2017
Vyhlášení Grantového systému pro akademické pracovníky FPE pro rok 2017 – GRAK17
Vyhlášení Bakalářské grantové soutěže FPE pro rok 2017
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou činnost č. 03PD/2016 - Poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2016/17
Pokyn č. 02PD/2016 - Kritéria pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem děkana FPE ZČU
Pokyn proděkana pro studijní činnost k organizaci upřesňujícího zápisu pro letní semestr akademického roku 2015/2016
Pokyn č. 05PD/2015 - Vyhlášení výběrového řízení v programu Erasmus+ pro rok 2016/17
Pokyn proděkana pro studium č. 06PD/2015 k vyplácení prospěchových stipendií v akademickém roce 2015/16
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Pokyn č. 01PD/2014 o poplatcích spojených se studiem Pokyn upřesňující výšku poplatků za delší studium, další studium, rigorózní zkoušku, přijímací řízení a promoce.
Archív

Dokumenty AS FPE

Výsledky voleb

Konečné výsledky voleb do AS FPE ZČU na funkční období 2018-2019
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce studenti
Předběžné výsledky voleb do AS FPE 2018 - 2019 - sekce akademičtí pracovníci
Výsledky voleb do AS FPE ZČU 2015

Volby - volební komise

Volební komise AS FPE: zápis ze 4. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2018-2019
Volební komise AS FPE: zápis ze 3. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 2. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Volební komise AS FPE: zápis z 1. zasedání volební komise pro volby do AS FPE 2017-2019
Vyhlášení řádných voleb a jmenování volební komise

Volby - seznam oprávněných voličů

Seznam oprávněných voličů pro volby do AS FPE ZČU na období 2018-2019

Volby - obecné informace

Volební a jednací řád AS FPE

Termíny jednání

Termíny jednání AS FPE 1. pol. 2018
Archív

Zápisy z jednání AS FPE

Zápis z 1. jednání pléna AS FPE (3. 1. 2018)
Zápis z 22. jednání pléna AS FPE (6. 12. 2017)
Zápis z 21. jednání předsednictva AS FPE (22. 11. 2017)
Zápis z 21. jednání pléna AS FPE (1. 11. 2017)
Zápis z 20. jednání předsednictva AS FPE (18. 10. 2017)
Zápis z 20. jednání pléna AS FPE (4. 10. 2017)
Zápis z 19. jednání předsednictva AS FPE (20. 9. 2017)
Zápis z 19. jednání pléna AS FPE (6. 9. 2017)
Zápis z 18. jednání předsednictva AS FPE (28. 8. 2017)
Zápis z 18. jednání pléna AS FPE (7. 6. 2017)
Zápis ze 17. jednání předsednictva AS FPE (24. 5. 2017)
Zápis ze 17. jednání pléna AS FPE (3. 5. 2017)
Zápis z 16. jednání předsednictva AS FPE (19. 4. 2017)
Zápis z 16. jednání pléna AS FPE (5. 4. 2017)
Zápis z 12. jednání předsednictva AS FPE (19.12.2016)
Zápis z 12. jednání pléna AS FPE (7.12.2016)
Archív

Zápisy z jednání vědecké rady

Zápis z jednání VR (3. 11. 2017)
Zápis z jednání VR (21. 6. 2017)
Zápis z jednání VR (7. 3. 2017)
Zápis z jednání VR (13. 10. 2016)
Zápis z jednání VR (11. 5. 2016)
Archív

Zápisy z jednání kolegia děkana FPE

Zápis z jednání KD (19. 3. 2018)
Příloha zápisu z jednání KD (19. 3. 2018)
Zápis z jednání KD (12. 2. 2018)
Zápis z jednání KD (15. 1. 2018)
Zápis z jednání KD (18. 12. 2017)
Zápis z jednání KD (20. 11. 2017)
Zápis z jednání KD (16. 10. 2017)
Zápis z jednání KD (18. 9. 2017)
Zápis z jednání KD (24. 8. 2017)
Zápis z jednání KD (19. 6. 2017)
Zápis z jednání KD (22. 5. 2017)
Zápis z jednání KD (10. 4. 2017)
Zápis z jednání KD (13. 2. 2017)
Zápis z jednání KD (16. 1. 2017)
Příloha k zápisu z jednání KD (5. 12. 2016)
Zápis z jednání KD (5. 12. 2016)
Zápis z jednání KD (21. 11. 2016)
Archív

Aktiv vedoucích kateder

Zápis z jednání AVK (20. 9. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (12. 6. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (17. 5. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (27. 3. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (22. 2. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (30. 1. 2017)
Zápis z jednání AVK a ATK (30. 11. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (14. 9. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (11. 5. 2016)
Zápis z jednání AVK a ATK (17. 2. 2016)
Prezentace z jednání AVK a ATK ze dne 9. prosince 2015
Archív

Výroční zprávy rad studijních programů

2017

Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro bakalářský studijní program B7401 Tělesná výchova a sport
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro bakalářský studijní program B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro magisterský studijní program N7504 Učitelství pro střední školy
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro doktorský studijní program P7507 Specializace v pedagogice
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro bakalářský studijní program B1001 Přírodovědná studia
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro magisterský studijní program M7503 Učitelství pro základní školy
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro bakalářský studijní program B7507 Specializace v pedagogice
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro magisterský studijní program N7503 Učitelství pro základní školy
Výroční zpráva za rok 2017 - Rada studijního programu pro magisterský studijní program N7503 Učitelství pro základní školy
Archív

Koleje a menzy

Správa kolejí a menz ZČU

Volba děkana 2015

Archív

Rozvrhy

Rozvrhy FPE na akademický rok 2017-2018
Osobní rozvrhy studentů FPE (dostupné po přihlášení)

Disciplinární komise

Archív

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí

Patička